Kerala PSC Questions and Answers 2020

Kerala Psc Questions and Answers

Kerala PSC Questions and Answers

 

1) തറൈൻ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
A) ഹരിയാന
B) ബീഹാർ
C) ചണ്ഡീഗഢ്
D) ഗുജറാത്ത്

Answer: ഹരിയാന

2) സെൻറിഗ്രേഡും , ഫാരൻഹിറ്റും ഒരേപോലെ ആകുന്ന താപനില:
A) 40 ഡിഗ്രീ
B) 100 ഡിഗ്രി
C) മൈനസ് 100 ഡിഗ്രി
D) മൈനസ് 40 ഡിഗ്രി

Answer: മൈനസ് 40 ഡിഗ്രി

3) കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
A) 1290
B) 1209
C) 1219
D) 1229

Answer: 1209

4) ടി. കെ. മാധവൻറെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ രചിച്ച കാവ്യമേത്:
A) രാജരാജ ചരമം
B) മഹാസമാധി
C) തിരുനാൾ മംഗളം
D) ചരമഗീതം

Answer: മഹാസമാധി

5) ലോക മാനസിക ആരോഗ്യദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
A) ഒക്ടോബർ 22
B) ഒക്ടോബർ 11
C) ഒക്ടോബർ 20
D) ഒക്ടോബർ 10

Answer: ഒക്ടോബർ 10

6) പി. എച്ച്. ഡി. ബിരുദം നേടിയ ഏക അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്:
A) കെന്നഡി
B) നിക്സൺ
C) വുഡ്രോ വിത്സൺ
D) ഒബാമ

Answer: വുഡ്രോ വിത്സൺ

7) ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന നിറം ഏതാണ്
A) ചുവപ്പ്
B) നീല
C) പച്ച
D) കറുപ്പ്

Answer: കറുപ്പ്

8) ചുവടെ ചേർത്തവയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻറ 50 -ാം വാർഷികത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പഞ്ചവത്സ രപദ്ധതി ഏത്:
A) 10 -ാം പദ്ധതി
B) 11 -ാം പദ്ധതി
C) 9 -ാം പദ്ധതി
D) 8 -ാം പദ്ധതി

Answer: 9 -ാം പദ്ധതി

9) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം ഏതാണ്
A) ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1935
B) ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1925
C) ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1932
D) ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1922

Answer: ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1935

10) എ. ടി. എം. മാത്യകയിൽ പാൽതരുന്ന മെഷിൻ ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനം
A) കേരളം
B) മധ്യപ്രദേശ്
C) ഡെൽഹി
D) ഗുജറാത്ത്

Answer: ഗുജറാത്ത്

Kerala PSC

11) ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
A) 1911
B) 1915
C) 1905
D) 1925

Answer: 1905

12) ഒന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത്:
A) എം. എൻ. റോയ്
B) മഹലാനോബിസ്
C) ഹറോൾഡ് ഡോമർ
D) കെ. എൻ. രാജ്

Answer: കെ. എൻ. രാജ്

13) ഇക്‌ബാന എന്നത് ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രസിദ്ധമായ പുഷ്പാലങ്കാര രീതിയാണ്
A) ജപ്പാൻ
B) ചൈന
C) റഷ്യ
D) അമേരിക്ക

Answer: ജപ്പാൻ

14) 85 -ാമത് ദേശീയ ഗെയിംസിന് വേദിയായി സംസ്ഥാനം:
A) കേരളം
B) മണിപ്പൂർ
C) തമിഴ്നാട്
D) മഹാരാഷ്ട്ര

Answer: കേരളം

15) മെർഡെക്ക കപ്പ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
A) ക്രിക്കറ്റ്‌
B) ഹോക്കി
C) ഫുട്‍ബോൾ
D) ടെന്നീസ്

Answer: ഫുട്‍ബോൾ

16) കേരളത്തിൽ സമത്വസമാജം സ്ഥാപിച്ചത്:
A) വൈകുണ്ഡ സ്വാമികൾ
B) ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ
C) തൈക്കാട് അയ്യ
D) കുമാരനാശാൻ

Answer: വൈകുണ്ഡ സ്വാമികൾ

17) പ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരനായിരുന്ന വാൻഗോഗ് ജനിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
A) ഫിൻലാൻഡ്
B) നെതർലാൻഡ്
C) നോർവേ
D) ജർമ്മനി

Answer: നെതർലാൻഡ്

18) ഇന്ത്യൻ രാസവ്യവസായത്തിൻറെ പിതാവ് ആരാണ്?
A) ആചാര്യ പി. സി. റേ
B) ഹോമി ജെ. ഭാഭ
C) കാമരാജ്
D) ജോർജ് കുര്യൻ

Answer: ആചാര്യ പി. സി. റേ

19) ഏത് വർഷമാണ് ഓണം കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ ഉത്സവമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്
A) 1962
B) 1969
C) 1965
D) 1961

Answer: 1961

20) പ്രധാമനന്ത്രി റോസ്ഗർ യോജന ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത്?
A) എട്ടാം പദ്ധതി
B) അഞ്ചാം പദ്ധതി
C) നാലാം പദ്ധതി
D) ഒന്നാം പദ്ധതി

Answer: എട്ടാം പദ്ധതി

 

Kerala PSC Malayalam Questions and Answers 2020 Part 1

21) ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമത്തിനു ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് എപ്പോളായിരുന്നു
A) 1947 ജൂലായ് 11
B) 1947 ജൂലായ് 28
C) 1947 ജൂലായ് 8
D) 1947 ജൂലായ് 18

Answer: 1947 ജൂലായ് 18

22) ദേവീചന്ദ്ര ഗുപ്ത എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർ ത്താവ്:
A) വിശാഖദത്തൻ
B) ബാണഭട്ടൻ
C) അമരസിംഹൻ
D) ആര്യഭട്ടൻ

Answer: വിശാഖദത്തൻ

23) ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആനി ബസന്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്
A) 1883
B) 1873
C) 1863
D) 1893

Answer: 1893

24) 2015 ലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയ
A) പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ
B) ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്
C) സുഗതകുമാരി
D) റോസ്മേരി

Answer: പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രൻ

25) അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജന്റെ അളവ് എത്രയാണ്
A) 78.18 %
B) 78.58 %
C) 78.08 %
D) 78.88 %

Answer: 78.08 %

26) ഒരു രൂപ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ നോട്ടുകളിലും ഒപ്പിടുന്നത്:
A) ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി
B) ധനകാര്യ മന്ത്രി
C) റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ
D) എസ്. ബി. ഐ. ഗവർണർ

Answer: റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ

27) കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
A) 1934
B) 1944
C) 1943
D) 1933

Answer: 1934

28) ഒരു വൈദ്യുത ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർ ജ പരിവർത്തനം ഏത്?
A) വൈദ്യുതോർജം > താപോർജം
B) യാന്ത്രികോർജം > വൈദ്യുതോർജം
C) വൈദ്യുതോർജം > പ്രകാശോർജം
D) വൈദ്യുതോർജം > യാന്ത്രികോർജം

Answer: യാന്ത്രികോർജം > വൈദ്യുതോർജം

29) ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് കലഹാരി മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
A) ഏഷ്യ
B) ആഫ്രിക്ക
C) വടക്കേ അമേരിക്ക,
D) യൂറോപ്പ്

Answer: ആഫ്രിക്ക

30) ആറ്റത്തിൻറ ‘പ്ലംപുഡിങ് മോഡൽ’ കണ്ടെത്തിയത് ആര്?
A) ലാവോസിയ
B) ജോൺ ഡാൾട്ടൻ
C) ജെ. ജെ. തോംസൺ
D) റൂഥർ ഫോർഡ്

Answer: ജെ. ജെ. തോംസൺ

31) ഹിമാലയ പർവതത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ്
A) 3420 കി. മീ.
B) 4400 കി. മീ.
C) 2400 കി. മീ.
D) 2420 കി. മീ.

Answer: 2400 കി. മീ.

32) ആണവനിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻറ ഒരു ഐസോടോപ്പ് ഏത്?
A) ട്രിഷിയം
B) പ്രോട്ടിയം
C) കാർബൺ
D) ഡ്യൂറ്റീരിയം

Answer: ട്രിഷിയം

33) ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ്
A) അന്റാർട്ടിക്ക
B) വടക്കേ അമേരിക്ക
C) തെക്കേ അമേരിക്ക
D) ഓഷ്യാനിയ

Answer: അന്റാർട്ടിക്ക

34) കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി ശരീരത്തിലെ ഏത് അവ യവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശസ്ത്രക്രിയയാണ്.
A) ചെവി
B) ഹൃദയം
C) കണ്ണ്
D) കരൾ

Answer: കണ്ണ്

35) തൃപ്പടി ദാനം നടന്നത് എപ്പോളായിരുന്നു
A) 1850 ജനുവരി 1
B) 1750 ജനുവരി 13
C) 1850 ജനുവരി 31
D) 1750 ജനുവരി 3

Answer: 1750 ജനുവരി 3

36) ‘മാരികൾച്ചർ’ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?
A) പഴവൃക്ഷ കൃഷി
B) കടൽമത്സ്യ കൃഷി
C) മണ്ണിര കൃഷി
D) മുന്തിരി കൃഷി

Answer: കടൽമത്സ്യ കൃഷി

37) സ്‌കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്‌സ് സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷം
A) 1907
B) 1917
C) 1970
D) 1971

Answer: 1907

38) കേരളത്തിൽ ഇഞ്ചി ഗവേഷണകേന്ദ്രം സ്ഥി തിചെയ്യുന്നത്:
A) കണ്ണാറ
B) പന്നിയൂർ
C) ആനക്കയം
D) അമ്പലവയൽ

Answer: അമ്പലവയൽ

39) സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ അകലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ദിവസം ഏതാണ്
A) ജനുവരി 18
B) ജൂലൈ 4
C) ഒക്ടോബര്‍ 12
D) മാര്‍ച്ച്‌ 14

Answer: ജൂലൈ 4

40) വ്രീള എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം: ‘
A) സമുദ്രം
B) രക്തം
C) ലജ്ജ
D) കിരണം

Answer: ലജ്ജ

 

Kerala PSC Malayalam Questions and Answers 2020 Part 2

41) കേരളത്തിൽ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം 14 ആയത് ഏത് വർഷമാണ്
A) 1981
B) 1984
C) 1980
D) 1989

Answer: 1984

42) താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ആദേശസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം
A) പള്ളിയോടം
B) മുല്ലവള്ളി
C) നെന്മണി
D) കൈതച്ചക്ക

Answer: നെന്മണി

43) മാർക്കോ പോളോ കേരളം സന്ദർശിച്ചത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
A) 1290
B) 1292
C) 1229
D) 1220

Answer: 1292

44) 2015ൽ അർജുന അവാർഡ് നേടിയ മലയാളി താരം:
A) ടിൻറു ലൂക്ക
B) പി. ആർ. ശ്രീജേഷ്
C) ഗീതു അന്ന ജോസ്
D) കെ. ടി. ഇർഫാൻ

Answer: പി. ആർ. ശ്രീജേഷ്

45) ഇന്ത്യയിൽ സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോളായിരുന്നു
A) 1950 ജനുവരി 18
B) 1950 ജനുവരി 28
C) 1950 ജനുവരി 8
D) 1950 ജനുവരി 16

Answer: 1950 ജനുവരി 28

46) ഏത് രാജ്യത്തെ കറൻസിയാണ് നാക് (NAKFA)?
A) അൽബേനിയ
B) എറിത്രിയ
C) കോംഗോ
D) എസ്തോണിയ

Answer: എറിത്രിയ

47) ഭൂമധ്യ രേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ്
A) കൊളംബിയ
B) ബ്രസീല്‍
C) ഇൻഡോനേഷ്യ
D) സൊമാലിയ

Answer: ഇൻഡോനേഷ്യ

48) ലോക നാട്ടറിവ് ദിനം എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത്
A) ആഗസ്ത് 17
B) ആഗസ്ത് 23
C) ആഗസ്ത് 22
D) ആഗസ്ത് 27

Answer: ആഗസ്ത് 22

49) ലോക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
A) ഒക്ടോബര്‍ 7
B) ജനുവരി 7
C) ജൂലൈ 7
D) ജൂൺ 7

Answer: ജൂൺ 7

50) എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എപ്പിഗ്രാഫി?
A) നാണയങ്ങൾ
B) ശാസനങ്ങൾ
C) പുരാതന ശിലകൾ
D) പ്രാചീന ആഭരണങ്ങൾ

Answer: ശാസനങ്ങൾ

51) ദേശീയ ഫയർഫോഴ്‌സ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
A) ഏപ്രിൽ 14
B) ഏപ്രിൽ 4
C) ഏപ്രിൽ 10
D) ഏപ്രിൽ 11

Answer: ഏപ്രിൽ 14

52) ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ (NHRC) നി ലവിൽ വന്നത്:
A) October 13, 1993
B) October 15, 1993
C) October 12, 1993
D) October 10, 1993

Answer: October 12, 1993

53) ലോക സുനാമി ബോധവൽക്കരണദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
A) ജൂൺ 5
B) നവംബര്‍ 5
C) ഡിസംബർ 5
D) സെപ്റ്റംബര്‍ 5

Answer: ഡിസംബർ 5

54) അലമാട്ടി ഡാം ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു?
A) ഗോദാവരി
B) കൃഷ്ണ
C) നർമദ
D) താപ്തി

Answer: കൃഷ്ണ

55) സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോളായിരുന്നു
A) 1949 ജനുവരി 26
B) 1950 ജനുവരി 26
C) 1951 ജനുവരി 26
D) 1955 ജനുവരി 26

Answer: 1950 ജനുവരി 26

56) 2015 ലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ രഘുവീർ ചൗധരി ഏത് ഭാഷയിലെ എഴുത്തുകാരനാണ്?
A) A) ബംഗാളി
B) ഗുജറാത്തി
C) ഒറിയ
D) ഹിന്ദി

Answer: ഗുജറാത്തി

57) ലോക്‌സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എന്നായിരുന്നു
A) 1952 മെയ് 11
B) 1952 മെയ് 16
C) 1952 മെയ് 13
D) 1952 മെയ് 18

Answer: 1952 മെയ് 13

58) മനുഷ്യനെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കിയ ബഹിരാകാശദൗത്യത്തിന്റെ പേര്:
A) പ്രോജക്ട് ജെമിനി
B) അപ്പോളോ II
C) സ്കൈലാബ്
D) അപ്പോളോ പ്രോഗ്രാം

Answer: അപ്പോളോ II

59) ബ്രഹ്മവേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വേദം ഏതാണ്
A) അഥർവവേദം
B) ഋഗ്വേദം
C) യജുർവ്വേദം
D) സാമവേദം

Answer: അഥർവവേദം

60) ആഹാരം പൂർണമായും ത്യജിച്ച് ഉപവാസ ത്തിലുടെ ജൈനമത വിശ്വാസികൾ മരണ ത്തെ വരിക്കുന്ന ആചാരം:
A) സന്താര
B) പരിത്യാഗ
C) അർപ്പൺ
D) നികായ

Answer: സന്താര

 

Kerala PSC Malayalam Questions and Answers 2020 Part 3

61) സിഖ് മതത്തിലെ ആകെ ഗുരുക്കന്മാർ എത്രയാണ്
A) 11
B) 21
C) 12
D) 10

Answer: 10

62) പി. കെ. കാളൻ എന്ന കലാകാരൻ ഏത് കല യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
A) മുടിയേറ്റ്
B) ഗദ്ദിക
C) തെയ്യം
D) പൊറാട്ട് നാടകം

Answer: ഗദ്ദിക

63) ഹിറ്റ്ലർ ജർമനിയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
A) 1923
B) 1933
C) 1943
D) 1953

Answer: 1933

64) ‘രൂപാന്തർ’ എന്ന സാമൂഹ്യസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി :
A) മാർക്കണ്ഡേയ കഡ്ജു
B) അരുന്ധതി റോയ്
C) മേധാപട്കർ
D) ബിനായക് സെൻ

Answer: ബിനായക് സെൻ

65) കേരള ഫോക്‌ലോർ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു
A) 1959
B) 1925
C) 1992
D) 1995

Answer: 1995

66) ജെ. സി. ഡാനിയേലിന്റെ ജീവിതകഥ അടി സ്ഥാനമാക്കിയ ‘സെല്ലുലോയിഡ്’ എന്ന സി നിമയുടെ സംവിധായകൻ:
A) ജയരാജ്
B) പ്രിയനന്ദൻ
C) അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ
D) കമൽ

Answer: കമൽ

67) ഏത് രാജ്യക്കാരായിരുന്നു നെഗറ്റിവ് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത്
A) അമേരിക്ക
B) ഇന്ത്യ
C) ജപ്പാന്‍
D) ചൈന

Answer: ഇന്ത്യ

68) ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കാലാവസ്ഥ പഠന ഉപഗ്രഹം:
A) അനുസാറ്റ്
B) റിസാറ്റ് (RISAT)
C) ഹാംസാറ്റ്
D) കൽപ്പന 1

Answer: കൽപ്പന 1

69) ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ ഏതായിരുന്നു
A) വിഗതകുമാരൻ
B) ബാലന്‍
C) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
D) ന്യൂസ്‌പേപ്പർബോയ്

Answer: വിഗതകുമാരൻ

70) അധ്യക്ഷപദവി പട്ടിക വർഗ്ഗവിഭാഗത്തിന് (S .T) സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി:
A) സുൽത്താൻ ബത്തേരി
B) മാനന്തവാടി
C) പുൽപ്പള്ളി
D) കൽപ്പറ്റ

Answer: മാനന്തവാടി

71) സിന്ധു നദിക്കു എത്ര പോഷക നദികൾ ഉണ്ട്
A) 3
B) 7
C) 4
D) 5

Answer: 5

72) ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്ന ആദ്യത്തെ നാട്ടുരാജ്യം?
A) സത്താറ
B) അവധ്
C) ഇൻഡോർ
D) ഭാവ്നഗർ

Answer: ഭാവ്നഗർ

73) ദശാംശ സമ്പ്രദായം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് രാജ്യക്കാരായിരുന്നു
A) ലിബിയ
B) ചൈന
C) ഈജിപ്ത്
D) ഗ്രീസ്

Answer: ഈജിപ്ത്

74) പ്രകൃതിക്ഷോഭം നടന്ന നേപ്പാളിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏത്? പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?
A) ഓപ്പറേഷൻ ജീവന
B) ഓപ്പറേഷൻ വിജയ
C) ഓപ്പറേഷൻ സൂര്യ
D) ഓപ്പറേഷൻ മൈത്രി

Answer: ഓപ്പറേഷൻ മൈത്രി

75) സിയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട രാജ്യം ഏതാണ്
A) ഇസ്രായേൽ
B) സിറിയ
C) യെമൻ
D) ഇറാഖ്‌

Answer: ഇസ്രായേൽ

76) കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എല്ലാ വീടുകളിലും വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്?
A) ശ്രീകണ്ഠാപുരം
B) എലപ്പുള്ളി
C) പുതുശ്ശേരി
D) കണ്ണാടി

Answer: കണ്ണാടി

77) കർക്കടകസംക്രമം ( Summer Equinox ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിവസം ഏതാണ്
A) സപ്തംബർ 20
B) സപ്തംബർ 21
C) സപ്തംബർ 23
D) സപ്തംബർ 25

Answer: സപ്തംബർ 23

78) ലോകപ്രശസ്തമായ കരകൗശലമേള നടക്കുന്ന സൂരജ്കുണ്ഡ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
A) ജാർഖണ്ഡ്
B) ഗുജറാത്ത്
C) ഉത്തർപ്രദേശ്
D) ഹരിയാന

Answer: ഹരിയാന

79) മനുഷ്യശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്
A) 639
B) 524
C) 249
D) 365

Answer: 639

80) ചുവടെ ചേർത്തവരിൽ ആരുടെ ചരമ ദിനമാണ് ‘മഹാപരിനിർവ്വാണ ദിവസം’ ആയി ആച രിക്കുന്നത്?
A) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി
B) ബി. ആർ. അംബേദ്ക്കർ
C) ജയപ്രകാശ് നാരായൺ
D) ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി

Answer: ബി. ആർ. അംബേദ്ക്കർ

 

Kerala PSC Malayalam Questions and Answers 2020 Part 4

81) ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്
A) പഞ്ചാബ്
B) ഹരിയാന
C) ഗുജറാത്ത്
D) ത്രിപുര

Answer: പഞ്ചാബ്

82) മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ചലച്ചിത്രതാരം കല്പന നേടിയത് ഏത് സിനിമ ക്കാണ്?
A) കേരള കഫെ
B) സ്പിരിറ്റ്
C) പകൽനക്ഷത്രങ്ങൾ
D) തനിച്ചല്ല ഞാൻ

Answer: തനിച്ചല്ല ഞാൻ

83) സർദാർ സരോവർ പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
A) നർമദാ
B) തപ്തി
C) സിന്ധു
D) യമുന

Answer: നർമദാ നദി

84) പാക് തീവ്രവാദികൾ സൈനികാക്രമണം നട ത്തിയ പത്താൻകോട്ട് സൈനികത്താവളം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
A) ജമ്മു കാശ്മീർ
B) ഹരിയാന
C) രാജസ്ഥാൻ
D) പഞ്ചാബ്

Answer: പഞ്ചാബ്

85) അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ്
A) ജൂൺ 19
B) ജൂൺ 21
C) ജൂൺ 1
D) ജൂൺ 12

Answer: ജൂൺ 21

86) മിനിപമ്പ എന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?
A) പെരിയാർ
B) ഭാരതപ്പുഴ
C) ഭവാനി
D) ചാലിയാർ പ്രസിദ്ധമായ

Answer: ഭാരതപ്പുഴ

87) ചന്ദ്രനിലെ ആകാശത്തിന്റെ നിറം എന്താണ്
A) കറുപ്പ്
B) നീല
C) ഓറഞ്ച്
D) വെളുപ്പ്‌

Answer: കറുപ്പ്

88) കാളിദാസൻറ ഏത് കൃതിയാണ് കേരളത്തിൻറ ഉദ്ഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരശുരാമ കഥ പരാമർശിക്കുന്നത്?
A) രഘുവംശം
B) മേഘസന്ദേശം
C) കുമാരസംഭവം
D) വിക്രമോർവശീയം

Answer: രഘുവംശം

89) ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ച പ്രസിദ്ധമായ സന്മാർഗ ദർശിനി വായനശാല ഏത് ജില്ലയിലാണ്
A) പത്തനംതിട്ട
B) കോട്ടയം
C) കോഴിക്കോട്
D) കൊല്ലം

Answer: കോഴിക്കോട്

90) ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധക്കാലത്ത് ജർമൻ നാവികസേനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച വിപ്ലവകാരി
A) രാമകൃഷ്ണപിള്ള
B) ചെമ്പക രാമൻ പിള്ള
C) ജി. പി. പിള്ള
D) സി. കേശവൻ

Answer: ചെമ്പക രാമൻ പിള്ള

91) നിഹിലിസം എന്ന ദാർശനിക പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്തായിരുന്നു
A) ചൈന
B) റഷ്യ
C) ജര്‍മ്മനി
D) ഫ്രാന്‍സ്

Answer: റഷ്യ

92) ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ സമാധിസ്ഥലം ഏത്?
A) ശിവഗിരി
B) വർക്കല
C) പൻമന
D) ആലുവ

Answer: പൻമന

93) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തുറമുഖം ഏതാണ്
A) മുംബൈ
B) മർമ്മഗോവ
C) കൊച്ചി
D) ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ

Answer: ചെന്നൈ

94) തവാങ് ബുദ്ധവിഹാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ?
A) മിസ്സോറം
B) അരുണാചൽ പ്രദേശ്
C) ആസ്സാം
D) മേഘാലയ

Answer: അരുണാചൽ പ്രദേശ്

95) നൈട്രജൻ മൂലകത്തിന്റെ അറ്റോമിക് സംഖ്യ എത്രയാണ്
A) 7
B) 9
C) 8
D) 3

Answer: 7

96) സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദി അല്ലാത്തത് ഏത്?
A) യമുന
B) ചിനാബ്
C) സത് ലജ്
D) രവി

Answer: യമുന

97) കൊങ്കൺ റയിൽവേയുടെ നീളം എത്രയാണ്
A) 710 കി. മീ.
B) 760 കി. മീ.
C) 716 കി. മീ.
D) 760 കി. മീ.

Answer: 760 കി. മീ.

98) മുഗൾ ചിത്രകലയുടെ സുവർണകാലം ആരുടേത്?
A) ബാബർ
B) അക്ബർ
C) ഷാജഹാൻ
D) ജഹാംഗീർ

Answer: ജഹാംഗീർ

99) ഏത് ദിവസമാണ് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിവസമായി ആചരിക്കുന്നത്
A) ഡിസംബർ 2
B) നവംബര്‍ 4
C) സെപ്റ്റംബര്‍ 14
D) ജൂണ്‍ 12

Answer: ഡിസംബർ 2

100) സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഭൂപരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ്?
A) എസ്. കെ. ധർ കമ്മിഷൻ
B) കുമരപ്പ കമ്മിറ്റി
C) ബൽവന്ത്റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി
D) അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി

Answer: കുമരപ്പ കമ്മിറ്റി

1000 General Knowledge Questions and Answers – GK Quiz

1000 General Knowledge Questions and Answers – GK Quiz

 

 1. What is a doggerel?

Answer: Poem

It is a loosely structured verse with comic effect.

 

 1. “Running Out of Fools” and “Chain of Fools” are two bluesy hits recorded by:

Answer: Aretha Franklin

These recordings remain among her most popular.

 

 1. In music, what lead singer of The Doors was arrested for indecent exposure during a concert in Miami?

Answer: Jim Morrison

 

 1. Which of the following casino games is also known as the “one-armed bandit”?

Answer: Slot machine

 

 1. What is the mean January temperature in the Arctic?

Answer: Minus 33 F

 

 1. Plants that reproduce using seeds are:

Answer: Conifers and flowering plants

 

 1. Which South American city is the fourth largest on the continent, following Sao Paulo, Buenos Aires, and Rio de Janeiro?

Answer: Lima, Peru

 

 1. The film “Dangerous Liaisons” is a costume drama set in 18th-century:

Answer: France

Glenn Close and John Malkovich star as the villainous schemers in this 1988 film.

 

 1. What company amalgamated with Goldsborough & Co. in 1888?

Answer: Mort & Co.

 

 1. Who was the King of Sparta?

Answer: Menelaus

 

 1. Which planet has a red spot?:

Answer: Jupiter

 

 1. What is the ratio of the speed of a gust of wind to non-gusting wind speed in an urban area?

Answer: 2:1

1.6:1 in rural areas

 

 1. Which is the oldest ‘stock exchange of India?

Answer: Bombay Stock Exchange

 

 1. Which branch of science has four fundamental principles: addition, subtraction, multiplication, and division?

Answer: Arithmetical

 

 1. Which are Tile earliest Buddhist literature that deal with the stories of the various birth of Buddha?

Answer: Jatakas

 

 1. Dr. M. S. Swaminathan distinguished himself in which field?

Answer: Agriculture

 

 1. Containing 18 museums, what Washington D.C. institution bears the nickname “American’s Attic”?

Answer: Smithsonian Institute

 

 1. In which year was the first no confidence motion moved in the Lok Sabha after independence?

Answer: 1963

 

 1. Which hot and dry winds that help in the ripening or grapes in the Alps region?

Answer: Foehn

 

 1. Martin Luther King became involved in the boycott. What was the fine he received?

Answer: $500

 

 1. Where would you generally not find coral reefs?

Answer: Off the Iberian Peninsula

 

 

 1. If a substance does not dissolve, it is termed:

Answer: Insoluble

 

 1. In 1954, English athlete Roger Bannister became the first person on record to do what in less than four minutes?

Answer: Run a mile

 

 1. Which contemporary pop singer, who once performed as half of a musical duo with her spouse, was born Anna Mae Bullock?

Answer: Tina Turner

Tina Turner, born Anna Mae Bullock in 1937, performed with her then-husband Ike Turner in the Ike and Tina Turner Review from 1960 to 1976.

 

 1. Following oxygen, which is the most common element in the earth’s crust?

Answer: Silicon

 

 1. Who was the first black entertainer to win an Emmy?

Answer: Harry Belafonte

 

 1. Pick the correct statement:

Answer: The umbra is the inner, central part of a sunspot. The penumbra is the outer part of a sunspot.

 

 1. The unaltered remains of fossilised animals include:

Answer: Mummified and frozen remains

 

 1. What is the capital city of the European Union?

Answer: Brussels

 

 1. Which fruit has the least nutritional value?

Answer: Apple

The others are excellent sources of vitamins A or C.  Apple skins have a small dose of vitamin C.

 

 1. Insects outnumber all other animals by:

Answer: 4 to 1

 

 1. Which populous country is over 3′ million square miles in area, of which two-thirds is either mountains or desert?

Answer: China

 

 1. Which delivery company is famous for the slogan “When it absolutely, positively has to be there overnight”?

Answer: Federal Express

 

 1. The theory that the universe is continually being created at various parts of the universe is the:

Answer: Steady State Theory

 

 1. Over the past century, which European county has been most seismically active?

Answer: Greece

 

 1. Contestants in the Olympic Games of ancient Greece competed naked.

Answer: True

 

 1. If a car brakes suddenly, the first movement of the passengers is to:

Answer: Continue to move forward at the same speed

 

 1. What was the first state to ratify the U.S. Constitution?

Answer: Delaware

 

 1. A substance that conducts very little electricity is known as what?

Answer: An Insulator

 

 1. What do you call a grouping of deer?

Answer: A herd of deer

 

 1. Where is Apalachicola?

Answer: Florida

 

 1. Where did Walt Disney’s seven dwarfs work?

Answer: They worked in the mines, digging for diamonds. They sang “Heigh-ho” on their way to and from the mines. They also liked to whistle while they worked.

 

 1. Which type of composition usually denotes work for solo instrument, although can also be a piece for violin and piano?

Answer: Sonata

 

 1. Which nation completes this list of WWII’s “big four”: USA, USSR, Great Britain and ?

Answer: China

 

 1. Was the first FA Cup Final held in: (a) 1868, (b) 1872 or (c) 1876?

Answer: (b) 1872.

 

 1. What are Newton’s Three Laws of Motion?

Answer: 1) An object at rest tends to stay at rest and an object in motion tends to stay in motion. 2) Acceleration is produced when a force acts upon a mass, and the greater the mass, the greater the amount of force required to accelerate it. 3) Every action has an equal and opposite re-action.

 

 1. Which Italian city was buried, along with Herculaneum, when Vesuvius erupted in AD 79?

Answer: Pompeii

 

 1. Lake Eyre lies within which Australian state?

Answer: South Australia

 

 1. In order for oxidation to occur, this process must also take place:

Answer: Reduction

The two reactions occur simultaneously and in chemically equivalent quantities.

 

 1. What percentage of the mass in the universe is attributed to “Dark Matter”, or matter that we have yet to account for and remains unseen to our eyes.

Answer: 90%

 

General Knowledge Questions and Answers Part 2

 

 1. Of which country is the French president co-prince?

Answer: Andorra

 

 1. Bond length is the distance between two electrons joined in a chemical bond.

Answer: False

 

 1. Which continent is adjacent to the Benguela Current?

Answer: Africa

 

 1. Who invented the hovercraft?

Answer: Sir Christopher Cockerell.

 

 1. Who were the three presidents to have the unfortunate circumstance of having been born after the death of their father?

Answer: Bill Clinton

Rutherford B. Hayes

Andrew Jackson

 

 1. In 122, what Roman Emperor built a 72 mile wall in Northern Britian?

Answer: Hadrian

Hadrian’s Wall, as it comes to be known, is intended to keep the Picts and other tribes at bay.

 

 1. In television, “I Love Trash” is the favorite song of what green Sesame Street character that lives in a garbage can?

Answer: Oscar the Grouch

 

 1. Who replaced Winston Churchill as Prime Minister of Great Britain in 1945?

Answer: Clement Attlee

 

 1. Which African nation has the highest GNP per capita?

Answer: Gabon

Gabon’s GNP is about $4,000 per year, their oil reserves, minerals, and logging industry help imporve conditions.

 

 1. Which gave an impetus to the growth of militant nationalism on a widespread scale?

Answer: Partition of Bengal

 

 1. Why was the Panchayati Raj System adopted?

Answer: Decentralise the power of democracy

 

 1. In colourful diamond, Why are different colours present?

Answer: Due to impurities

 

 1. From the view of International economy, What does third World imply?

Answer: The developing countries

 

 1. Which is a land-locked country?

Answer: Zimbabwe

 

 1. The ruler of which State was removed from power by the British on the pretext of misgovernance?

Answer: Awadh

 

 1. With which field was Satyajit Ray associated?

Answer: Direction of films

 

 1. Which plant is referred to as a living fossil?

Answer: Gingko

 

 1. How long did the Constituent Assembly take to finally pass the Constitution?

Answer: About 3 years since Dec 9, 1946

 

 1. What is the country through which both Equator and Tropic of Capricorn pass?

Answer: Brazil

 

 1. From where did the Quit India Movement start?

Answer: Bombay on Aug. 8, 1942

 

 1. Which physical quantities have the same dimensions?

Answer: Momentum and impulse

 

 1. In which year did UN establish the UN Conference on Trade and Development?

Answer: 1964

 

 1. Which Committee was formed to suggest means for eradicating black money?

Answer: Cheiliah Committee

 

 1. The Karakoram Highway connects which pairs of countries?

Answer: China-Pakistan

 

 1. Which Indian revolutionary helped Subhash Chandra Bose in raising ‘Indian National Army’ ?

Answer: Rasbehari Bose

 

 1. Which crop would be preferred for sowing in order to enrich the soil with nitrogen?

Answer: Gram

 

 1. Who was the President of the Constituent Assembly?

Answer: Dr. Rajendra Prasad

 

 1. What is the number of unpaired electrons in carbon atom?

Answer: 2

 

 1. Which latitude passes through India?

Answer: Tropic of Cancer

 

 1. Who propounded that ‘destiny determines everything, man is powerless?

Answer: Ajivakas

 

 1. Which is UN Programme and not special agency?

Answer: UNEP

 

 1. Who is the author of the famous novel ‘Gone with the Wind’?

Answer: Charles Dickens

 

 1. Which mammal rolls itself into ball at the time of danger?

Answer: Hedgehog

 

 1. Which State has the largest forest area. ?

Answer: Gujarat

 

 1. Sufi Kalam, a type of devotional music, is the characteristic of which state?

Answer: Kashmir

 

 1. Which Directive Principle of State Policy has NOT been implemented so far?

Answer: Uniform civil code for the citizens

 

 1. When some detergent is added to water, what will be the surface tension?

Answer: Increases

 

 1. What is the situation with increasing unemployment and inflation termed?

Answer: Stagflation

 

 1. Port Blair – the capital of Andaman and Nicobar Islands, is located in which island?

Answer: South Andaman

 

 1. What was the original name of Tansen, the most famous musician at the court of Akbar?

Answer: Ramtanu Pande

 

 1. Which Sanskrit poet called as the Indian Shakespeare?

Answer: Kalidas

 

 1. How many chamber are found in the heart of frog?

Answer: 3

 

 1. Which amendments accorded precedence to Directive Principle over Fundamental Rights?

Answer: 42nd Amendment

 

 1. Which is the biggest lake in India?

Answer: Chilka Lake

 

 1. Which Indian ruler established embassies in foreign countries. on modern lines?

Answer: Tipu Sultan

 

 1. In an atom the order of filling up of the orbitals is governed by which principle?

Answer: Aufbau principle

 

 1. Which decade is celebrated as United Nations Decade for Women?

Answer: 1976-1985

 

 1. Which agency has the power to declare any industrial unit as a potentially sick unit?

Answer: BIFR

 

 1. Which are the west-flowing rivers of southern Indian which flow into Arabian Sea?

Answer: Narmada and Tapti

 

 1. When was the Indus Valley Civilization flourished?

Answer: During 2500-1750 B.C

 

General Knowledge Questions and Answers Part 3

 

 1. Sex determination of child is done by whose chromosome?

Answer: Father

 

 1. Who is authorised to decide over a dispute regarding disqualification of a member of Parliament?

Answer: President

 

 1. Who firstly demonstrated experimentally the existence of electromagnetic wave?

Answer: Hertz

 

 1. Which is not essentially a species of the Himalayan vegetation?

Answer: Mahogany

 

 1. What are the main channels of our knowledge about the Indus Valley Civilization?

Answer: Archaeological excavations

 

 1. When is International Human Solidarity Day observed?

Answer: December 20

 

 1. The United Nations declared 2001 as which International Year?

Answer: International Year of Volunteers

 

 1. What is the effect of overseretion of harmone from pituitary gland?

Answer: Increase growth in lenght

 

 1. Which type of forest covers the maximum area in India?

Answer: Tropical moist deciduous forest

 

 1. What was the rate of land revenue as ‘given in the dharma shastras ?

Answer: 1/6

 

 1. The Lok Sabha is called in session for at least how many times in a year’?

Answer: Thrice

 

 1. Heating pyrites in air to remove sulphur is known as which name?

Answer: Roasting

 

 1. If the cash-reserve ratio is lowered by the Central bank, what will be its effect on credit creation?

Answer: Increase

 

 1. The Matatila multipurpose project is located in which state?

Answer: Uttar Pradesh

 

 1. What did the name ‘Ratnakara’ denoted In ancient Indian historical geography?

Answer: The Indian Ocean

 

 1. ‘Queen’s berry Rules’ is the name. give to the rules in which game?

Answer: Boxing

 

 1. By whom the concept of survival of the fittest as advanced?

Answer: Herbert Spencer

 

 1. When can the salaries of High Court judges be reduced?

Answer: During a Financial Emergency

 

 1. Which shipyard is known for the manufacture of bargets, coasters and dredgers?

Answer: Garden Reach Shipyard

 

 1. In which country was Buddhism first propogated outside India?

Answer: Srilanka

 

 1. There is no net transfer of energy by the particles of the medium in which waves?

Answer: Stationary waves

 

 1. Jaspal Rana is a distinguished athlete in which game?

Answer: Shooting

 

 1. Which provides the largest part of the demand for loanable funds in India?

Answer: Corporate businesses

 

 1. Moho discontinuity lies at the depth of approximately howmany kilometers?

Answer: 400 km

 

 1. Who was well-known patron of the Mahayana of Buddhism?

Answer: Kanishka

 

 1. From the evolutionary point of view, which is the most primitive animal?

Answer: Turtle

 

 1. By whom are the Chief Justice and other Judges of the High Court are appointed?

Answer: President

 

 1. What is reduction of oxide with carbon at high temperature called?

Answer: Smelting

 

 1. Which is the higest plateau in the world?

Answer: Pamir Plateau

 

 1. Who authored the Tamil epic ‘Silappadikaram’ ?

Answer: Ilango

 

 1. S. Vijaya Lakshmi and Nisha Mohita are associated with which game?

Answer: Chess

 

 1. How many gold medals did India win at the XIth Asian Games?

Answer: One

 

 1. At what level does the Natura 2000 network operate?

Answer: European

 

 1. Which atmospheric layer that reflects radio waves is called?

Answer: Ionosphere

 

 1. How is Manimekalai is looked?

Answer: As the Odyssey of Tamil

 

 1. Where can the report of the UPSC discussed?

Answer: In Parliament before being accepted

 

 1. Conversion of chemical energy into electrical energy occurs in which thing?

Answer: Battery

 

 1. What is the main source of revenue to meet different expenditures?

Answer: Internal borrowings

 

 1. What is a line on a map which joins places having the same rainfall called?

Answer: Isohyet

 

 1. Which Gupta king is famous for his courageous stand against the Hunas?

Answer: Skanda Gupta

 

 1. Which game is Davis Cup associated with?

Answer: Tennis

 

 1. When did the last female Alpine ibex disappear in France?

Answer: 2000

 

 1. To whom is the resignation letter of a State Public Service Commission member addressed?

Answer: Governor

 

 1. Equatorial forest of the Amazon basin is known as by which name?

Answer: Selvas

 

 1. To which work is Devichandraguptam related?

Answer: Chandra Gupta II

 

 1. Purification of petroleum is carried out by which method?

Answer: Fractional distillation

 

 1. Saraswati Samman is given annually for outstanding contribution to which field?

Answer: Literature

 

 1. From which sector is the largest contribution in India’s National Income?

Answer: Tertiary sector

 

 1. Thick stems and thorny wax coated leaves are commonly found in which area?

Answer: Deserts

 

 1. Who is most famous for” the establishment of an elaborate system of municipal administration?

Answer: Chandragupta Maurya

 

General Knowledge Questions and Answers Part 4

 

 1. What is the short upper part of the human intestine next to the stomach?

Answer: Duodenum

 

 1. Which is the State having the largest population of scheduled castes?

Answer: Utter Pradesh

 

 1. Where will be the Time period in a vibration magnetometer infinite?

Answer: At magnetic pole

 

 1. Which is considered to cause an adverse of effect on Indian monsoon?

Answer: El-nino

 

 1. Which lake is the largest in North America?

Answer: Lake Superior

Lake Superior, the largest lake in North America, and the second-largest lake in the world, has a surface area of 31,700 square miles.

 

 1. Who was the first Indian to be honoured with a lifetime achievement Oscar Award?

Answer: Satyajit Roy

 

 1. What can be the maximum length of a cricket bat?

Answer: 32”

 

 1. Which technique can be used to establish the paternity of a child?

Answer: Quantitative analysis of DNA

 

 1. Which region does not receives much rainfall in the south-west monsoon season?

Answer: Tamil Nadu coast

 

 1. By whom was the city of Agra founded in 1504?

Answer: Sikandar Lodi

 

 

 

 1. Which country has the briefest Constitution in the world?

Answer: USA

 

 1. Which petroleum refinery product has the lowest boiling point?

Answer: Gasoline

 

 1. In which policy India opted for ‘Mixed Economy’?

Answer: Industrial Policy of 1948

 

 1. In which state has India’s largest private sector sea port been commissioned recently?

Answer: Andhra Pradesh

 

 1. By whom was the ‘Shahnama’ written?

Answer: Firdausi

 

 1. What is the distance between popping crease and stumps on cricket pitch?

Answer: 3½ ft

 

 1. By whom was Gene first isolated?

Answer: Hargobind Khurana

 

 1. Who was the Chairman of the Drafting Committee of the Indian Constitution?

Answer: B. R. Ambedkar

 

 1. Which is the longest national Highway in India?

Answer: NH 7

 

 1. In which region of India was the Suharawadi order of Sufism popular?

Answer: Punjab and Sind

 

 1. By which impact is Nuclear fission is caused ?

Answer: Neutron

 

 1. Which was the first woman to climb Mount Everest?

Answer: Junko Tabei

 

 1. What is the task of the Planning Commission?

Answer: Preparation of the plan

 

 1. How many PIN CODE Zone divided in the country?

Answer: 8

 

 1. By whom was the Bhakti Movement first organised?

Answer: Ramananda

 

 1. By whom was Insulin discovered?

Answer: Dr. F G. Banting

 

 1. How long did the Constituent Assembly take to finally pass the Constitution?

Answer: About 3 years since Dec 9, 1946

 

 1. Which is purest form of iron?

Answer: Wrought iron

 

 1. Automatic approval upto 51 % in the enfrastructure seety was given in which year?

Answer: 1991

 

 1. During which reign was the East India Company founded in London?

Answer: Akbar

 

 1. Who was known as ‘Lady with Lamp’?

Answer: Florence Nightingale

 

 1. Which Indian origin immigrants became the Governor of Louisiana province of the USA in 2007?

Answer: Bobby Jindal

 

 1. From which part of the plant is turmeric obtained?

Answer: Stem

 

 1. In order of their distances from the Sun, which planet lie between Mars and Uranus?

Answer: Jupiter and Saturn

 

 1. Which Rajput dynasties did not surrender to Akbar?

Answer: Sisodiya

 

 1. How type of right is Right to Information?

Answer: Fundamental right

 

 1. Which is used as a coolant in nuclear reactors?

Answer: Liquid sodium

 

 1. What does M3 include?

Answer: M1 + T.D

 

 1. Comets revolve around which body?

Answer: Sun

 

 1. Where was Shivaji crowned as an independent king?

Answer: Raigarh

 

 1. Meghnad Saha is known for his contribution in which field?

Answer: Physics

 

 1. Which part of cinchona plant yields quinine?

Answer: Bark

 

 1. Which right conferred by the Constitution of India is also available to non-citizens?

Answer: Freedom to speech

 

 1. Which layer of the earth is believed to have the heaviest mineral materials of highest density?

Answer: Central core

 

 1. Which saint name is associated with Shivaji ?

Answer: Ram Das

 

 1. Liquefied Petroleum Gas consists of mainly which gases?

Answer: Methane, butane and propane

 

 1. ‘Kandla’ situated on the Gulf of Kachchh is well known for which purpose?

Answer: Export processing zone

 

 1. Which Mahatma Gandhi series of currency notes issued by the RBI has “ecology” depicted on it ?

Answer: Rs. 100

 

 1. The mapping of which part of earth is most difficult?

Answer: Interior of the Earth

 

 1. By whom wasIsland of Bombay was given to the English Prince Charles II as dowry?

Answer: Portuguese

 

General Knowledge Questions and Answers Part 5

 

 1. Which cytoplasmic organelles are treated as prokaryotic cells within the eukaryotic cells?

Answer: Glyoxysomes

 

 1. What is the minimum age for election/appointment as member of the Rajya Sabha ?

Answer: 30 years

 

 1. When milk is churned, how does the cream separate from it?

Answer: Due to the centrifugal force

 

 1. In USA, which region receives heavy rainfall throughout the year under the influence of Westerlies?

Answer: North-western

 

 1. Which first Europeans came to India?

Answer: Portuguese

 

 1. When did man first land on moon ?

Answer: 1969

 

 1. Which is the secondary source of light in a fluorescent lamp?

Answer: Mercury vapour

 

 1. Archaeopteryx had which reptilian characters?

Answer: Clawed wings, teeth on jaw, tail

 

 1. Which cold and dense air blowing down the mountain slope during the night?

Answer: Katabatic wind

 

 1. When was the monopoly of East India Company in trade brought under the control of the British Crown?

Answer: 1773 A.D.

 

 1. What is the minimum age for being the member of the Parliament?

Answer: 25 years

 

 1. Which elements is obtained from sea weeds?

Answer: Iodine

 

 1. Which is the regulatory authority for giving clearance for External Commercial borrowing?

Answer: RBI

 

 1. Where are Grasses almost absent?

Answer: In tropical wet-evergreen forest

 

 1. Who was impeached in England for his actions in India?

Answer: Warren Hastings

 

 1. By using which technique, is DNA fingerprint done?

Answer: Southern Blotting

 

 1. Which Bacteria convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compound?

Answer: Nitrogen fixing bacteria

 

 1. Which was the first woman Governor of a State in free India?

Answer: Mrs. Sarojini Naidu

 

 1. Which ecosystem covers the largest area of the earth’s surface?

Answer: Marine Ecosystem

 

 1. During which movement was ‘Mahatma’ added before Gandhiji’s name?

Answer: Champaran satyagraha

 

 1. Sound travels faster in which thing?

Answer: Iron than in air

 

 1. Who was the first General-Secretary of the Indian National Congress?

Answer: Dadabhai Naoroji

 

 1. From when was the Zero Base Budgeting in India first experimented?

Answer: April, 1987

 

 1. Rainfall in the doldrums is of the nature of which precipitation?

Answer: Orographic precipitation

 

 1. Which first Indian leader to undergo imprisonment in 1882?

Answer: Vijiaraghavachari

 

 1. Which type of microorganism is most widely used in industries?

Answer: Bacteria, microalgae and fungi.

 

 1. What is the maximum number of elected members in a State Assembly?

Answer: 500

 

 1. In fireworks, how is the green flame produced?

Answer: Because of barium

 

 1. Which term for natural vegetation is associated with Siberia?

Answer: Taiga

 

 1. During the Indian Freedom struggle, who started a journal “The Indian Sociologist” ?

Answer: Shyamji Krishna Varma

 

 1. Person is called ‘Desert Fox’?

Answer: Gen. Rommel

 

 1. National Agricultural Cooperative Marketing Federation is known what?

Answer: NACMF

 

 1. Water will be absorbed by root hairs, then how is when the external medium?

Answer: Hypotonic

 

 1. Which is not an important factor of climate of an area?

Answer: Longitude

 

 1. By whom was the Home Rule Movement in India was started?

Answer: Annie Besant and Tilak

 

 1. By whom are Zonal Council provided?

Answer: By Parliamentary Act

 

 1. Who does a liquid drop tend to assume a spherical shape?

Answer: Surface tension

 

 1. With which Economic growth is usually coupled?

Answer: Inflation

 

 1. Where is the thermal equator found?

Answer: North of the geographical equator

 

 1. After whose name was a women’s division of the Indian National Army named?

Answer: Rani Jhansi

 

 1. The United Nations declared 2013 as the International Year of which coperation?

Answer: Water Cooperation

 

 1. What is an instrument for measuring the rate of transpiration?

Answer: Potometer

 

 1. By whom was an inter-State Council set up in 1990 under Article 263 of the Constitution?

Answer: President

 

 1. Which reflects back more sunlight as compared to other three ?

Answer: Land covered with fresh snow

 

 1. Who started the newspaper Shome Prakash?

Answer: Ishwar Chandra Vidyasagar

 

 1. Which substance does not have a melting point?

Answer: Glass

 

 1. How many votes are entitled for members of the UN Economic and Social Council?

Answer: One vote

 

 1. In India, in which industry are maximum number of workers employed?

Answer: Textile industry

 

 1. Which is the soil formed by wind dust in and around hot deserts?

Answer: Loess soil

 

 1. In whose court was a Chinese embassy sent by Tang emperor?

Answer: Harshavardhana

 

General Knowledge Questions and Answers Part 6

 

 1. For which snake is the diet mainly composed of their snakes?

Answer: Kinqcobra

 

 1. On which date India became a Sovereign, democratic republic?

Answer: Jan 26, 1950

 

 1. What minimum number of non-zero non-collinear vectors is required to produce a zero vector?

Answer: 3

 

 1. Where are Niagara Falls?

Answer: U.S.A.

 

 1. Which inscription mentions Pulkesin II’s military success against Harshavardhana?

Answer: Aihole Inscription

 

 1. What is the present strength of members in the Economic and Social Council of the UN body?

Answer: 54

 

 1. Which book was written by Graham Greene?

Answer: The Power and Glory

 

 1. What structure is common to both earthworm and cockroach?

Answer: Ventral nerve cord

 

 1. Which Strait connecting Arabian Sea and the Bay of Bengal?

Answer: Palk Strait

 

 1. Chandragupta Maurya figures prominently in whose book?

Answer: Vishakhdatta

 

 1. Which act made the Indian Legislature bicameral?

Answer: Government of India Act, 1919

 

 1. By which a mixture of sand and naphthalene can be separated?

Answer: Sublimation

 

 1. The ‘Uruguay Round’ negotiations resulted in the establishment of which organization?

Answer: WTO

 

 1. Durand line is the border common to which two countries?

Answer: Pakistan and Afghanistan

 

 1. Who stated that there was no slavery in India ?

Answer: Megasthenes

 

 1. Which flim was made by Satyajit Ray for Children?

Answer: Sonar Killa

 

 1. Which part of human brain is the regulating centre for swallowing and vomating?

Answer: Medulla oblangata

 

 1. What is the duration of proclamation of Financial Emergency?

Answer: At the first instance two months

 

 1. Which set of countries are completely surrounded by land?

Answer: Mongolia, Zambia, Bolivia

 

 1. Which ruler had granted Diwani to the East India company?

Answer: Shah Alam II

 

 1. By which Radio waves of constant amplitude can be generated?

Answer: Oscillator

 

 1. When is International Day of Peace, recognized by the UN is observed?

Answer: September 21

 

 1. In which year was ‘Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana’ launched?

Answer: 2005

 

 1. Where is the southernmost point of India located?

Answer: Great Nicobar

 

 1. Which factory in Bengal, the was established by the Portuguese?

Answer: Hoogly

 

 1. Which is used to know the development of foetus in uterus?

Answer: Ultrasound

 

 1. During the proclamation of National Emergency which articls can not be suspended?

Answer: Articles 20 and 21

 

 1. Which oil is used in the floatation method for the purification of ores?

Answer: Pine oil

 

 1. What is the name of the group of languages spoken by the largest number of people in India?

Answer: Indo-Aryan

 

 1. Which was the first metal used by man?

Answer: Copper

 

 1. When is International Day for Tolerance, recognized– the UN is observed?

Answer: November 16

 

 1. Which is the only golfer to win the Masters Tournament six times?

Answer: Jack Nicklaus

 

 1. Who published the book ‘Origin of species by natural selection in 1859’?

Answer: Darwin

 

 1. By which name does the Brahmaputra enter into India?

Answer: Dihang

 

 1. In which Aryans first settled?

Answer: Punjab

 

 1. At present the Rajya Sabha consists of howmany members?

Answer: 245

 

 1. Which mirror is to be used to obtain a parallel beam of light from a small lamp ?

Answer: Concave mirror

 

 1. In which year was Minimum inflation in post economic reform?

Answer: 1999-2000

 

 1. The Tibetan river ‘Tsangpo’ enters India through which State?

Answer: Arunachal Pradesh

 

 1. On which thing did the Buddhism and Jainism both give stress?

Answer: Non-violence

 

 1. The Asian Games were held in Delhi for the first time in which year?

Answer: 1951

 

 1. Which is most primitive ancestor of man ?

Answer: Australopithecus

 

 1. Who was the first speaker of the Lok Sabha?

Answer: Malgaonkar

 

 1. In which city of India, the diurnal range of temperature is maximum?

Answer: New Delhi

 

 1. To whom the Sarnath’s Lion Capital attributed?

Answer: Ashoka

 

 1. What is the Number of water molecules present in Mohr ’s salt?

Answer: 8

 

 1. The Dronacharya Award for Sports coaches was instituted in which year?

Answer: 1985

 

 1. What does Inflation imply?

Answer: Rise in general price index

 

 1. In which season is the frequency of tropical cyclones in the Bay of Bengal maximum?

Answer: After summer

 

 1. Which silver coins Issued by the Guptas?

Answer: Rupayaka

 

General Knowledge Questions and Answers Part 7

 

 1. Which is considered a hot-spot of biodiversity in India?

Answer: Western Ghats

 

 1. What does the special status of Jammu and Kashmir imply?

Answer: A separate Constitution

 

 1. Why are Metals good conductor of heat than insulator?

Answer: They contain free electrons

 

 1. Where is pearl fishing well developed in India?

Answer: Off the coast at Rameshwaram

 

 1. By whom was the rare work on architecture, Samarangana Sutradhara written?

Answer: Bhoja Paramara

 

 1. Who was the first Indian to win the World Amateur Billiards title?

Answer: Wilson Jones

 

 1. Who was the first asian to have received the Nobel Prize?

R.N. Tagore

 

 1. Which of a species describes the tropic function it fills in its environment?

Answer: Niche

 

 1. What is the most important item of export among marine products from India?

Answer: Shrimp

 

 1. Who was the first Sultan of Delhi to introduce the practice of ‘Sijda’ ?

Answer: Balban

 

 1. To whom is the Chief Minister of a State responsible?

Answer: Governor

 

 1. A mixture of camphor and benzoic acid can be easily separated by which method?

Answer: Chemical method

 

 1. Which is the oldest ‘stock exchange of India?

Answer: Bombay Stock Exchange

 

 1. What is the approximate equatorial circumference of the earth?

Answer: 40,000 km

 

 1. Which Sultan of Delhi imposed Jazfya on the Brahmins also ?

Answer: Firoz Tughlaq

 

 1. Who got the ‘Bharat Ratna’ award, before becoming the President of India?

Answer: Dr. Zakir Hussain

 

 1. Which vitamin is generally excreted by humans in urine?

Answer: Vitamin C

 

 1. What is the source of maximum income to Panchayati Raj?

Answer: Government grants

 

 1. Which is present in the largest amount in terms of percent by mass in the earth’s crust?

Answer: Oxygen

 

 1. The Mansabdari system introduced by Akbar from which system was it borrowed from?

Answer: Mongolia

 

 1. If a material, placed in a magnetic field is thrown out of it, then how is the material?

Answer: Diamagnetic

 

 1. Who became the first Indian to take 16 wickets in a single test match?

Answer: Narendra Hirwani

 

 1. Stock Exchanges play a role in an economy how may itbe termed?

Answer: Useful but need strict regulation

 

 1. Which is the highest lake above the sea level in the world?

Answer: Lake Titicaca

 

 1. The Maratha power reached the zenith of its glory during which reign?

Answer: Shivaji

 

 1. A person who lives exclusively on milk, egg and bread is likey to become a victim of which desease?

Answer: Scurvy

 

 1. Which is at the apex of the-three tier system of Panchayati Raj ?

Answer: Zila Parishad

 

 1. In organic compound, halogens are estimated by which method?

Answer: Carius method

 

 1. Which is the example of crater lake?

Answer: Oregon

 

 1. The ‘Misl’ of which Ranjit Singh was the leader?

Answer: Sukerchakia

 

 1. Where is the headquarters of International Olympic Committee?

Answer: At Lausanne (Switzerland)

 

 1. Who is the author of the book ‘My Country, My Life’ ?

Answer: L.K. Advani

 

 1. Which is known as ‘graveyard of RBCs’?

Answer: Spleen

 

 1. Exceptionally high rainfall is recorded in regions owing to which effect?

Answer: Orographic effect

 

 1. Which Land tenure systems was introduced by Lord Cornwallis?

Answer: Zamindari

 

 1. Which can impose reasonable restrictions on the Fundamental Rights of the Indian citizens?

Answer: Parliament

 

 1. If the temperature of a semiconductor rises, what is its resistivity?

Answer: Decrease

 

 1. CENVAT is associated with which rate?

Answer: Rate of indirect tax

 

 1. In which country has maximum damage to the forests been caused by acid rain?

Answer: Poland

 

 1. By whom was Swaraj as a national demand first made?

Answer: Dadabhai Naoroji

 

 1. Who is the author of the book ‘Glimpses of World History’ ?

Answer: Jawaharlal Nehru

 

 1. Which are the glands of the body which pour their seretions directly into the blood stream?

Answer: Endocrine glands

 

 1. The Fundamental Right to Property has been deleted by the which Amendment Act?

Answer: 44th

 

 1. Which state is with the largest area under waste land?

Answer: Jammu and Kashmir

 

 1. On which basis Montague-Chelmsford Report formed?

Answer: The Government of India Act, 1919

 

 1. Which is the second most abundant metal in the earth’s crust?

Answer: Iron

 

 1. The Vivekananda Rock Memorial is situated at which place?

Answer: Kanyakumari

 

 1. Taxation and the government’s expenditure policy are dealt under under which policy?

Answer: Fiscal policy

 

 1. Which is the highest peak in Andaman and Nicobar Islands?

Answer: Saddle Peak

 

 1. Who attended the Second Round Table Conference as the representative of the Congress?

Answer: Gandhiji

 

General Knowledge Questions and Answers Part 8

 

 1. A typical human ribcage consists of how many ribs?

Answer: 24

 

 1. To whom the Vice-President’s letter of resignation is to be addressed?

Answer: President

 

 1. ‘mho’ is the unit of which unit?

Answer: Specificresistance

 

 1. Which reservoir is constructed on Chambal?

Answer: Gandhi Sagar

 

 1. Which were the patrons of Sangam, an assembly of Tamil poets?

Answer: Pandya

 

 1. Geeta Chandran is well known by which name?

Answer: Bharatnatyam dancer

 

 1. Which plant is preferred for mixed cropping in order to enhance the bioavailability of nitrogen?

Answer: Gram

 

 1. Which cell organelle is responsible for cellular respiration?

Answer: Mitochondrium

 

 1. Which state was in the development of hydroelectricity the pioneering state?

Answer: Karnataka

 

 1. Which dynasty did rule over Magadha after Nanda dynasty?

Answer: Maurya

 

 1. Who has the authority to remove the Vice-President from his office before the expiry of his term?

Answer: Parliament

 

 1. Which is the most malleable metal?

Answer: Gold

 

 1. For internal financing of Five Year Plans, the government depends on which source?

Answer: Taxation only

 

 1. The altitudes of heavenly bodies appear to be greater than they actually are. Why is this?

Answer: Atmospheric refraction

 

Answer: 365. During the Mughal period which trader first came to India?

Answer: English

 

 1. A Fortgotten Empire’, written by the renowned historian Robert Sewell, is about which Empire?

Answer: Vijaynagar Empire

 

 1. Which group of plant produce naked seed?

Answer: Gymnosperm

 

 1. What is the maximum strength of the nominated members in both the Houses of Parliament?

Answer: 14

 

 1. Who discovered the laws of planetary orbits?

Answer: Johannes Kepler

 

 1. Which God lost his importance as the first deity during the Later Vedic period?

Answer: Varuna

 

 1. Who gave the first experimental value of G?

Answer: Cavendish

 

 1. Photochemical smog occurs in which climage?

Answer: Warm, dry and sunny climate

 

 1. What is the Planning Commission?

Answer: An Advisory body’

 

 1. What do the surface of Earth that lies between the Tropic of Cancer and the Tropic, of Capricorn?

Answer: Torrid Zone

 

 1. Which is the most important divinity of Rigveda?

Answer: Varuna

 

 1. Which communicable disease is caused by bacteria?

Answer: Leprosy

 

 1. Who is considered the guardian of the Public Purse?

Answer: Comptroller and Auditor General

 

 1. What is the conversion of Fe++ to Fe+++?

Answer: Oxidation

 

 1. What percentage of insolation is received by the earth’s surface?

Answer: 47%

 

 1. Who was the famous Indo-Greek king who embraced Buddhism?

Answer: Menander

 

 1. If a ship moves from freshwater into seawater, what will happen?

Answer: It will rise a little higher

 

 1. Which was the first National Security Advisor of India who died recently?

Answer: Brajesh Mishra

 

 1. What is the first compound which is fixed during photosynthesis?

Answer: Glucose

 

 1. At low elevation which cloud are to be found?

Answer: Nimbus

 

 1. During which reign did both Vardhaman Mahavira and Gautama Buddha preach their doctrines?

Answer: Bimbisara

 

 1. Which Union Territory attained statehood in February, 1987 ?

Answer: Goa

 

 1. The escape velocity from the surface of the earth does not depend on which body?

Answer: Mass of the body

 

 1. In India, which first bank of limited liability managed by Indians and founded in 1881?

Answer: Oudh Commercial Bank

 

 1. Which colour types do not indicate fair or fine weather?

Answer: Cumulonimbus

 

 1. What is the name by which Ashoka is generally referred to in his inscriptions?

Answer: Priyadarsi

 

 1. A. Nageshwara Rao is associated with which field?

Answer: A. Motion Picture

 

 1. To which are Phototrophic and Geotropic movements linked?

Answer: Auxin

 

 1. On which date was the State of Bombay was bifurcated into Maharashtra and Gujarat?

Answer: May 1, in the year 1960

 

 1. A place having an average annual temperature of 27°C and an annual rainfall of over 200 cm.where is this?

Answer: Singapore

 

 1. Which region did not form the part of Ashoka’s empire?

Answer: Madras

 

 1. Which is the most unreactive gas?

Answer: Hydrogen

 

 1. When was Inter-Governmental Authori on Development come into existence?

Answer: 21st March, 1996

 

 1. Which rural bank has been named after a river?

Answer: Varada Grameen Bank

 

 1. In which type of climate does the temperature never rise above 10°C throughout the year?

Answer: Tundra Climate

 

 1. Which Gupta ruler was equally great in the art of peace, wars and personal accomplishment?

Answer: Chandragupta-II

 

General Knowledge Questions and Answers Part 9

 

 1. Which substance found in blood which helps in cloting?

Answer: Fibrinogen

 

 1. How can a major portion of the Constitution be amended?

Answer: By two-thirds majority

 

 1. What is the product of the time period of a wave and its frequency?

Answer: Unity

 

 1. Which is the major oil producing area in U.S.A.?

Answer: Texas-Louisiana belt

 

 1. Who contributed the Chalukya in Western India?

Answer: Guptas

 

 1. When was Lake Chad Basin Commission founded?

Answer: 22nd May, 1964

 

 1. The popular TV. serial ‘Neem ka Ped’ was written by which author?

Answer: Rahi Masoom Raza

 

 1. Which Constitutional Amendments banned the floor crossing in Parliament?

Answer: 52nd

 

 1. Which country leads the world in the export of oil?

Answer: Saudi Arabia

 

 1. The Kalachuri era counted from A.D. 248 what was mostly in currnet?

Answer: Andhra

 

 1. What is the name of the scientist who stated that matter can be converted into energy?

Answer: Einstein

 

 1. By whom was the first estimate of national income in India made?

Answer: Dadabhai Naoroji

 

 1. ‘Asian Drama’, by Gunnar Karl Myrdal, is a book on which subjects?

Answer: Economics

 

 1. Where do the Earthquakes rarely occur?

Answer: Brazil

 

 1. Kamarupa is the old name of which state?

Answer: Assam

 

 1. What is in a healthy person rate of heart beat on one minute?

Answer: 72 times

 

 1. When is the Constitution of India designed to work as a unitary government?

Answer: In times of Emergency

 

 1. With the rise of temperature, what happens in the speed of sound in a gas?

Answer: Increases

 

 1. Mostly in which region do Earthquakes and volcanoes occur?

Answer: Folded and faulted region

 

 1. Which region of northern India was not included in the empire of Ala-ud-din Khalji ?

Answer: Kashmir

 

 1. Which decade is celebrated as decade of Action for road safety?

Answer: 2011-2020

 

 1. What is the sum total of incomes received for the services of labour, land or capital in a country?

Answer: National income

 

 1. Myxoedema is disorder produed due to hypersecretion of which gland?

Answer: Thyroid

 

 1. In which country is the world’s highest waterfall?

Answer: Venezuela

 

 1. Who destroyed the group of Forty Nobles?

Answer: Balban

 

 1. From which of the country, Constitution of India has adopted fundamental duties?

Answer: Erstwhile USSR

 

 1. The isotopes of chlorine with mass number 35 and 37 exist in which ratio?

Answer: 3:1

 

 1. Which decade is celebrated as United Nations decade on biodiversity?

Answer: 2011-2020

 

 1. One will NOT have to pass through the Suez Canal while going from Bombay to which canal?

Answer: Suez

 

 1. Who built Char Minar?

Answer: Quli Qutb Shah

 

 1. International Day for the Abolition of Slavery, is observed on which date?

Answer: December 2

 

 1. What does protein deficiency in children usually between the age of 1 to 3 year cause?

Answer: Kwashiorkor

 

 1. Who was the member of the Rajya Sabha when first appointed as the Prime Minister of India?

Answer: Indira Gandhi

 

 1. Which country has the highest average of road length on per thousand square kilometer area basis?

Answer: Japan

 

 1. On the ruins of which Hindu kingdom was the kingdom of Golconda founded?

Answer: Kakatiyas

 

 1. When the radius of the T.G. coil is decreased, what does happen in its sensitiveness?

Answer: Increases

 

 1. Unemployment occurs when workers move from one job to another job?

Answer: Frictional unemployment

 

 1. The United Nations declared 2014 as which International Year?

Answer: Crystallography

 

 1. Which continent has the lowest birth and death rates ?

Answer: Europe

 

 1. Where is Buland Darwaza situated?

Answer: Fatehpur Sikri

 

 1. Which disease is caused by bacteria and spread though faecal matter by houseflies?

Answer: Typhoid

 

 1. Who is the ex-officio Chairman of Rajya Sabha?

Answer: Vice-President

 

 1. Which colloids are solvent loving colloids?

Answer: Lyophilic

 

 1. Among the Union Territories of India, which one has the largest size?

Answer: Pondicherry

 

 1. During which reign was the Purana Qila constructed?

Answer: Sher Shah

 

 1. Which Australian player was known as ‘Fruitfly’ amongst the rest of the team?

Answer: Merv Hughes

 

 1. Which type of unemployment mostly found in India?

Answer: Disguised

 

 1. What is a glass sided tank, bowl in which aquatic animals live?

Answer: Aquarium

 

 1. Where are Shevaroy Hills located?

Answer: Tamil Nadu

 

 1. By whom was the Sikh Khalsa founded?

Answer: Guru Gobind Singh

 

General Knowledge Questions and Answers Part 10

 

 1. Under which act was the Supreme Court set up?

Answer: Regulating Act

 

 1. The resistance of material increases with temperature. What is this?

Answer: Metal

 

 1. Pravin Arnre and Vinod Kambli played for which province in South Africa?

Answer: Boland

 

 1. Kodaikanal, the famous hill-station of South India, is situated on which hills?

Answer: Palni hills

 

 1. On 13th April of which year Guru Gobind Singh established Khalsa?

Answer: 1699

 

 1. The Olympic Museum was opened at which place?

Answer: Lausanne

 

 1. The word “biodiversity” is a combination of which two words?

Answer: Biology and diversity

 

 1. Which Judge of the Supreme Court was unsuccessfully sought to be impeached?

Answer: Justice Ramaswami

 

 1. Which relates to the formation of the Himalayas?

Answer: Folding of the geosyncline

 

 1. The Maratha power reached its zenith during which Peshwaship?

Answer: Balaji II

 

 1. Which material is very hard and very ductile?

Answer: Nichrome

 

 1. Which is called a ‘banker’s cheque’ ?

Answer: Demand draft

 

 1. With Which game/sport is ‘Popping crease’ associated?

Answer: Cricket

 

 1. Which lake in India has the highest water salinity?

Answer: Sambhar

 

 1. In which year did the Peshwa became the official head of Maratha administration?

Answer: 1748 A.D.

 

 1. Bhopal gas tragedy struck in the year 1984 due to the leakage of which gas?

Answer: Methyl-iso-cyanate

 

 1. Which was an associate State of India before becoming a full fledged State?

Answer: Sikkim

 

 1. Einstein’s mass energy relation is given by which expression?

Answer: E = mc2

 

 1. Which is the first company-managed major port in India?

Answer: Ennore

 

 1. Which Governor of Bengal committed suicide in 1774 ?

Answer: Robert Clive

 

 1. Pulitzer prize is awarded for outstanding work in which field?

Answer: Literature and Journalism

 

 1. Bouncing of cheques has become an offence. What is the punishment for the same?

Answer: 6 months imprisonment

 

 1. All of the organisms living in a particular area, what do they make up?

Answer: A biological community

 

 1. How can fertility of soil be improved?

Answer: By adding living earthworms

 

 1. By whom was the Vernacular Press Act was passed?

Answer: Lord Lytton

 

 1. By whom is Recognition to a political party accorded?

Answer: By the Election Commission

 

 1. Which was the scientist who was responsible for the rejection of vital force theory?

Answer: Lavoisier

 

 1. Which award is associated with Agriculture?

Answer: Bourlog Award

 

 1. What type of farming is practised in the densely populated regions of the world?

Answer: Intensive farming

 

 1. In which year Delhi became the capital of India?

Answer: 1911

 

 1. Who has taken maximum wickets in one-day internationals?

Answer: Mutthiah Muralitharan

 

 1. By which fission does Leishmania, the causative agent of kala-azar, multiply asexually?

Answer: By binary fission

 

 1. From which date shall the tenure of every Panchayat be for five years?

Answer: From the date of its first meeting

 

 1. The last three digits of a PIN code represent?

Answer: Sorting district

 

 1. Who was the Viceroy of India at the time of Jallianwala Bagh Massacre?

Answer: Lord Chelmsford

 

 1. Which rays will deflect in electric field?

Answer: Cathode rays

 

 1. Why is the Gross National Income always more than Net National Income?

Answer: Direct taxes

 

 1. In which country was the 2010 Football World Cup held?

Answer: South Africa

 

 1. Nal Sarovar Bird Sanctuary is located in which state?

Answer: Gujarat

 

 1. What was the first venture of Gandhiji in all-India politics?

Answer: Rowlatt Satyagraha

 

 1. Which disease is caused by the bite of a mad dog?

Answer: Hydrophobia

 

 1. Which is not the concern of the local government?

Answer: Public Utility Services

 

 1. Most of hydrocarbons from petroleum are obtained by which method?

Answer: Fractional distillation

 

 1. Which current is produced by upwelling of water off the coast of Chile and Peru?

Answer: Humboldt Current

 

 1. During the reign of which Indian National Congress banned and over 1,20,000 persons were arrested?

Answer: Lord Willingdon

 

 1. The Musalman, the handwritten daily newspaper in circulation since 1927, is published from which place?

Answer: Chennai

 

 1. Under VAT, how many slabs are there?

Answer: 4

 

 1. From the biological evolutionary point of view, the human heart is close to the heart of which animal?

Answer: Pig

 

 1. Where does the cold Labrador current bring nine months winter?

Answer: Eastern Newfoundland

 

 1. Who led the agitation against the Partition of Bengal (1905) ?

Answer: Surendranath Banerjee

 

General Knowledge Questions and Answers Part 11

 

 1. In which year was the Constituent Assembly which framed the Constitution for Independent India set up?

Answer: 1946

 

 1. The mass-energy relation is the outcome of which teory?

Answer: Special theory of relativity

 

 1. Who is the author of the book ‘India Remembered’?

Answer: Pameia Mountbatten

 

 1. Local thunderstorms ‘Norwesters’ are prominent in which state?

Answer: West Bengal

 

 1. Who among the following had led the Swadeshi Movement in Delhi?

Answer: Syed Haider Raza

 

 1. What are the total members of Security Council–

Answer: 15

 

 1. Wisdom teeth normally grow during the which age?

Answer: 17-30 years

 

 1. Who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India?

Answer: Sachidananda Sinha

 

 1. If the atmosphere is cooled, what is its capacity for water vapour?

Answer: Lowered

 

 1. A Buddhist Council during the reign of Kanishka was held at which place?

Answer: Kashmir

 

 1. Which alloy used in making heating elements for electric heating devices?

Answer: Nichrome

 

 1. By which ministry is Economic survey published?

Answer: Ministry of Finance

 

 1. Which organ of UNO is considered as world parliament?

Answer: General Assembly

 

 1. A majority of the population of New found land are engaged in which profession?

Answer: Fishing

 

 1. Which dynasty was associated with Gandhara school of Art?

Answer: Kushans

 

 1. Which disease is characterised by inflammation of the membranes covering the brain and spinal cord?

Answer: Meningitis

 

 1. Between which a government is federal or unitary on the basis of relations?

Answer: Centre and States

 

 1. Which purified oil does Aviation fuel for jet aeroplanes consist?

Answer: Kerosene

 

 1. Which country produced 127 lakh metric tones fish in 2010?

Answer: Japan

 

 1. Who was appointed by Ashoka to administer justice in his empire?

Answer: Rajuka

 

 1. Which is the first multipurpose river valley project of independent India?

Answer: Damodar Valley Corporation

 

 1. Who was the first Deputy Chairman of Planning Commission of India?

Answer: Shri V. T. Krishnamachari

 

 1. What is Amnesia?

Answer: Related to loss of memory

 

 1. Recently reserves of diamond have been reported in Madhya Pradesh from which place?

Answer: Devbhog

 

 1. By which name was Chanakya known in his childhood?

Answer: Vishnugupta

 

 1. The Ninth Schedule was added by which Amendment?

Answer: First

 

 1. The filament of an electric bulb is made of which metal?

Answer: Tungsten

 

 1. Who is associated with Tashkent Agreement?

Answer: Lal Bahadur Shastri

 

 1. Which metal is used for generation of Nuclear Power?

Answer: Uranium

 

 1. In India, where did the Dutch establish their earliest factory?

Answer: Masulipattanam

 

 1. Which two countries follow China and India in the decreasing order of their populations?

Answer: USA and Indonesia

 

 1. What is the normal cholesterol level in human blood?

Answer: 180-200 mg%

 

 1. Which was the first woman film star nominated/ elected to the Rajya Sabha?

Answer: Nargis Dutt

 

 1. Anantapur district in Andhra Pradesh is famous for which metal?

Answer: Gold

 

 1. Which was the first fort constructed by the British in India?

Answer: Fort St. George

 

 1. On which conservation law, does a rocker work?

Answer: Angular momentum

 

 1. To which duties is the system of value added taxation applicable?

Answer: Excise duties

 

 1. Ogaden region has been a source of conflict between which countries?

Answer: Ethiopia and Somalia

 

 1. Silver is obtained from the lead & Zinc ares of Zawar mines in which city?

Answer: Udaipur

 

 1. In Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development?

Answer: Seals

 

 1. What is Syrinx?

Answer: Voice box in Birds

 

 1. By whom is the Speaker of the Lok Sabha is elected?

Answer: All the members of Lok Sabha

 

 1. Which is the best conductor of electricity ?

Answer: Silve

 

 1. Which of the planets is nearest to the earth?

Answer: Venus

 

 1. In which year was the Indus Valley Civilisation discovered?

Answer: 1921

 

 1. Which first woman to become a Chief Minister of any State in India?

Answer: Sucheta Kripalani

 

 1. Howmany of Banks were nationalised since 1969?

Answer: 20

 

 1. Which modification of root does not store food?

Answer: Stilt

 

 1. Which planet is known as the Earth’s Twin?

Answer: Venus

 

 1. Purushsukta is a part of which veda?

Answer: Rigveda

 

General Knowledge Questions and Answers Part 12

 

 1. What does the special status of Jammu and Kashmir imply?

Answer: A separate Constitution

 

 1. Through which material does sound travel slowest?

Answer: Wood

 

 1. What are the brothers Umakant and Ramakant Gundecha?

Answer: Dhrupad vocalists

 

 1. How much the equatorial circumference is greater than the polar circumference?

Answer: Approximately 68 km

 

 1. Which was common both to the Harappan society and the Rigvedic society?

Answer: Horses

 

 1. Which UN agency has its headquarters at Paris?

Answer: UNESCO

 

 1. Vegetative propagation by stem cutting is generally foundation of which plant?

Answer: Sugarcane

 

 1. To whom is the Chief Minister of a State responsible?

Answer: Governor

 

 1. What is the distance of the equator from either of the poles?

Answer: 10,002 km

 

 1. Who was the President of the First Buddhist Council held at Rajagriha?

Answer: Mahakassapa

 

 1. By which method is the age of most ancient geological formations estimated?

Answer: C4 method

 

 1. Which tax is levied by the Union and collected and appropriated by the States?

Answer: Stamp Duties

 

 1. Ban-Ki-Moon the Secretary general of UNO belongs to which country?

Answer: South Korea

 

 1. Which layer of the atmosphere provides ideal conditions for flying of jet aeroplanes?

Answer: Stratosphere

 

 1. In which state had Gautama Buddha had attained Mahaparinirvan?

Answer: Malia

 

 1. Most of the plants obtain nitrogen from the soil in which from?

Answer: Nitrates

 

 1. Who is the Father of local self government in India?

Answer: Lord Ripon

 

 1. If the temperature inside a room is increased, what will be the relative humidity?

Answer: Decrease

 

 1. Which constituents of the atmosphere causes greatest changes in climate and weather?

Answer: Water Vapour

 

 1. Who was the last ruler of Sunga dynasty?

Answer: Devabhuti

 

 1. What was the pen name of Bankim Chandra Chattopadhaye?

Answer: Kamla Kant

 

 1. Which is not a direct tax?

Answer: Tax on entertainment

 

 1. Which fungus is responsible for disease late blight of potato?

Answer: Phytophthora infestans

 

 1. Which type of forest belt supplies most of the world’s requirement of newsprint?

Answer: Coniferous forest

 

 1. Who were the first to establish trade contacts with the Roman empire?

Answer: Tamils

 

 1. With which amendment act has Panchayati Raj received constitutional status?

Answer: 73rd

 

 1. Which polymer is used for making bulletproof material?

Answer: Polyethylene

 

 1. ‘Man-The Maker of His Own Destiny’ book was written by which person?

Answer: Swami Vivekananda

 

 1. Which climatic type suffers change due to shifting of the World’s Pressure Belts?

Answer: Monsoon

 

 1. Who is considered to be the father of Ayurveda ?

Answer: Charaka

 

 1. The United Nations declared 2012 as the International Year of which thing?

Answer: Cooperatives

 

 1. Which gland is both exo and endocrine gland?

Answer: Pancreas

 

 1. By whom was the Constitution of India adopted?

Answer: Constituent Assembly

 

 1. By which the maximum amount of energy in the present day world is provided?

Answer: Coal

 

 1. In ancient India, Nalanda University was a great centre for the study of which religion?

Answer: Mahayana Buddhism

 

 1. The first law of thermodynamics is concerned with the conservation of which thing?

Answer: Energy

 

 1. Which state produces maximum Soya bean?

Answer: Madhya Pradesh

 

 1. When is World Day for Water, recognized by the UN observed?

Answer: March 22

 

 1. Which country is rich in oil?

Answer: Indonesia

 

 1. By whom was the first Muslim invasion of India lead?

Answer: Muharnmad-bin-Oasim

 

 1. Which blood vessel bringing blood into Bowman’s capsule?

Answer: Afferent arteriole

 

 1. When was the Constituent Assembly for undivided India first met?

Answer: 9th December, 1946

 

 1. Which are macro-nutrients provided by inorganic fertilizers?

Answer: Nitrogen, phosphorus and potassium

 

 1. Which proper order of seismic waves as they are received at seismograph station?

Answer: P-wave, S-wave, L-wave

 

 1. The Arab conquest of Sind took place in which year?

Answer: 712 A.D.

 

 1. The United Nations declared 4th week of September which week?

Answer: Peace Week

 

 1. What percentage of country’s demand for natural rubber is met by in indigenous production?

Answer: 97%

 

 1. Which causes the disease syphilis?

Answer: Bacteria

 

 1. Which European country has over 200 volcanoes, many of them still active?

Answer: Iceland

 

 1. Which was the medieval ruler who was the first to establish a ministry of agriculture?

Answer: Mohammad Bin Tughlaq

 

General Knowledge Questions and Answers Part 13

 

 1. Which right conferred by the Constitution of India is also available to non-citizens?

Answer: Freedom to speech

 

 1. What is the relative permeability of a paramagnetic material?

Answer: Greater than unity

 

 1. The United Nations declared 2008 as which International Year?

Answer: Planet Earth

 

 1. On which thing Erosion of soil by a river mainly depends?

Answer: Its speed at which it flows

 

 1. What was the main basis of social organization in India during the early medieval period?

Answer: Caste

 

 1. Which country stood second in the 1992 Barcelona Olympics medal tally?

Answer: US

 

 1. Where is the national institute of nutrition located?

Answer: Hyderabad

 

 1. Which is a human right as well as a fundamental right under the Constitution of India?

Answer: Right to Education

 

 1. What is the average salt content in a litre of sea water?

Answer: 35 gm

 

 1. Why is Sher Shah is well known for his administrative skill,?

Answer: Land revenue system

 

 1. In which Tyndall effect is not observed?

Answer: Sugar solution

 

 1. Which can be used for checking inflation temporarily?

Answer: Decrease in money supply

 

 1. Dhyan Chand’s name is associated with which game?

Answer: Badminton

 

 1. Which are the “Horn of Africa”?

Answer: Ethiopia, Djibouti, Somalia

 

 1. By whom was the Sarak-i-Azam which ran from the Indus to Sonargaon (in Bangladesh) built?

Answer: Sher Shah

 

 1. Which is Nuclease enzyme begin its attack from free end of polynucleotide?

Answer: Exonuclease

 

 1. After howmany years One-third of the members of the Rajya Sabha retire?

Answer: Second year

 

 1. A soap bubble is given negative charge then what happen in its radius?

Answer: Increases

 

 1. Israel has common borders with which countries?

Answer: Lebanon, Syria, Turkey and Jordan

 

 1. The Upanishads were translated into Persian by the orders of which rular?

Answer: Dara Shikoh

 

 1. The World Food Prize is given by which organisation/world bodie?

Answer: Kraft general foods

 

 1. Who are not protected against inflation?

Answer: Agricultural farmers

 

 1. For which is the southern blot technique used for the detection?

Answer: DNA

 

 1. Which is the State with the largest area under waste land?

Answer: Jammu and Kashmir

 

 1. ‘Padmavat’ of Malik Muhammad Jaisi, a notable, work in Hindi, was completed during which reign?

Answer: Sher Shah

 

 1. A Money Bill passed by the Lok Sabha has to be passed/returned by Rajya Sabha within howmany days?

Answer: 14 days

 

 1. What dose not contain a hydrophobic structure?

Answer: Rubber

 

 1. How many Nobel Prizes have been awarded so far to Indian citizens?

Answer: 3

 

 1. In which is the largest population of Scheduled Tribes?

Answer: Madhya Pradesh

 

 1. Who commanded the Maratha army in the third battle of Panipat ?

Answer: Sadashiv Rao Bhau

 

 1. Tejaswini Sawant is the first Indian woman to be crowned World Champion in which sports?

Answer: Shooting

 

 1. Which is the richest source of ascorbic acid?

Answer: Guava

 

 1. Which worm reach into intestine of human by eating leaf?

Answer: Tape worm

 

 1. Palghat joins which states?

Answer: Kerala and Tamil Nadu

 

 1. In which year was Bombay was acquired by the English from the Portuguese?

Answer: 1662

 

 1. How can a Change in distribution of powers between the Centre and the States be done?

Answer: Amending the Constitution

 

 1. Which is electrical circuits used to get smooth de output from a rectified circuit called?

Answer: Filter

 

 1. By which bill does the government make arrangement for the collection of revenues for a year?

Answer: Finance Bill

 

 1. Which forms the western boundary of the Indian sub-continent?

Answer: Hindukush

 

 1. Uplift of the backward classes was the main programme of which famay?

Answer: Satyashodhak Samaj

 

 1. Which international tennis event is played on a grass court?

Answer: Wimbeldon

 

 1. By which would Desert plants be characterised?

Answer: By sunken stomata

 

 1. The distribution of power between Centre and the States is based on which scheme?

Answer: Government of India Act, 1935

 

 1. Which soil is best suited for cotton?

Answer: Regur

 

 1. By whom was the practice of Sati was declared illegal?

Answer: Lord William Bentinck

 

 1. What is the most satisfactory method for separating sugars?

Answer: Chromatography

 

 1. Who is the author of ‘Business @ Speed of Thought?

Answer: Bill Gates

 

 1. Which is the ‘basis for determining the national income?

Answer: Production of goods and services

 

 1. On the basis of the process of their formation, which soil is formed differently from the other three?

Answer: Regur

 

 1. Which helped to develop close ties between the government and the masses?

Answer: Ryotwari Settlement

 

General Knowledge Questions and Answers Part 14

 

 1. Alzheimer’s disease in human beings is characterised by which degeneration?

Answer: Degeneration of nerve cells

 

 1. Which Amendment provided for an authoritative version of the Constitution in Hindi?

Answer: 58th

 

 1. The absorption of radio waves by the atmosphere depends on which thing?

Answer: Their frequency

 

 1. Which crop requires continuous semiaquatic condition for cultivation?

Answer: Rice

 

 1. Who was the leader to have the unique distinction of firing the first shot in the rebellion of 1857?

Answer: Mangal Pande

 

 1. ‘Na Khatma Hone Wali Kahani’ is the autobiography of which person?

Answer: V. P. Singh

 

 1. The world famous ‘Khajuraho’ sculptures are located in which State?

Answer: Madhya Pradesh

 

 1. Why is the yellow colour of urine?

Answer: Due to the presence of urochrome

 

 1. Which stare is the largest producer of coffee?

Answer: Karnataka

 

 1. In the Interim Government formed in the year 1946, who held the portfolio of Defence?

Answer: Baldev Singh

 

 1. After howmany years is the President of USA is elected?

Answer: 4 years

 

 1. Which enzyme changes maltose into glucose?

Answer: Maltose

 

 1. Economic Planning is a subject of which list?

Answer: Union List

 

 1. On planet Earth, where is no centrifugal force?

Answer: At the Poles

 

 1. From where did Mahatma Gandhi start his historic Dandi March?

Answer: Sabarmati Ashram

 

 1. Who is considered as the inventor of the World Wide Web (WWW) ?

Answer: Tim Berners-Lee

 

 1. Which of the following will provide maximum roughage to our diet, if taken in equal mass?

Answer: Cabbage

 

 1. Which Act gave representation to Indians for the first time in the Legislature?

Answer: Government of India Act, 1935

 

 1. Which planet has the longest day and the shortest year?

Answer: Mercury

 

 1. Who first voiced the idea of a separate Muslim state in India?

Answer: Mohammad Iqbal

 

 1. Which polymer is widely used for making bullet proof material?

Answer: Polyethylene

 

 1. Which was the crop during the 13th and 14th Centuries A.D. the Indian peasants did not cultivate?

Answer: Maize

 

 1. What is the mean of ‘Take off stage’ in an economy?

Answer: Steady growth begins

 

 1. The equator cuts through which island?

Answer: Borneo

 

 1. Who was responsible for the integration of Indian Princely States?

Answer: Sardar Patel

 

 1. Which three important micronutrients are essential for humans?

Answer: Copper, zinc and iodine

 

 1. By which act did the Crown take the Government of India into its own hands?

Answer: Government of India Act, 1858

 

 1. What are Carbon, diamond and graphite together called?

Answer: Allotropes

 

 1. Which city is associated with the river Mekong?

Answer: Phnom-Penh

 

 1. By which was Yavanika (Curtain) introduced in Indian theatre?

Answer: Greeks

 

 1. What is the name given to an almost circular coral reef inside which there is a lagoon?

Answer: Atoll

 

 1. Chocolates can be bad for health because of a high content of which element?

Answer: Nickel

 

 1. In which Photosynthesis occurs?

Answer: Chloroplast

 

 1. Which are the important species of the Mediterranean biome?

Answer: Pine, cedar, fir

 

 1. At which place was the headless statue of Kanishka found?

Answer: Mathura

 

 1. Who has the power to form a new State within the Union of India?

Answer: President

 

 1. By whom was Electron first identified?

Answer: J. J. Thomson

 

 1. When was EXIM Bank set-up?

Answer: 1982

 

 1. The annual average rate of net plant production is highest in which forests?

Answer: Temperate forest

 

 1. The religious literature of the Jains at the early stage was written in which language?

Answer: Ardhamagadhi

 

 1. Which animal can tolerate more summer heat?

Answer: Donkey

 

 1. What is the estimation of age of woody plant by counting annual ring?

Answer: Dendrochronology

 

 1. In whom the executive authority of the Union is vested by the Constitution?

Answer: President

 

 1. Kula, Kufri, Kajjair and Dalhousie are all tourists place of which state?

Answer: Himachal Pradesh

 

 1. Of which Religion-wise the sculpture were found at Kankali tila in Mathura?

Answer: Jaina

 

 1. Galvanised iron sheets have a coating of which metal?

Answer: Zinc

 

 1. By whom was the famous ‘Kirti Stambha’ at Chittor built?

Answer: Rana Kumbha

 

 1. Which is at the apex of Industrial Finance in India?

Answer: Industrial Development Bank of India

 

 1. Which state receives rainfall from north-east monsoons?

Answer: Tamil Nadu

 

 1. Where are the traces of Portuguese culture found in India?

Answer: Goa

 

General Knowledge Questions and Answers Part 15

 

 1. Soft drinks such as cocoa contain singnificant quantities of which thing?

Answer: Caffein

 

 1. By whom is the Chairman of the Public Accounts Committee of the Parliament appointed?

Answer: Speaker of Lok Sabha

 

 1. How must be the The lines of force of a uniform magnetic field?

Answer: Parallel to each other

 

 1. The Varansi Kanyakumari National Highway is called which national highway?

Answer: NH 7

 

 1. Which of the British Officials defeated Portuguese at Sowlley ?

Answer: Thomas Best

 

 1. Name of S. Chandrashekhar is associated with which subject?

Answer: Astrophysics

 

 1. Which is the official language of Central Bank of West African Bank?

Answer: French

 

 1. What is the transfer of pollengrain from pollensac to stigma called?

Answer: Pollination

 

 1. What is in terms of the railway system India’s position in the world?

Answer: Fourth

 

 1. Where was the first iron and steel industry of India established?

Answer: Jamshedpur

 

 1. Who decides whether a particular bill is a Money Bill or not?

Answer: Speaker of Lok Sabha

 

 1. Chlorophyll is a naturally occuring chelate compound in, what is the which the central metal in this?

Answer: Magnesium

 

 1. What is the most appropriate measure of a country’s economic growth?

Answer: Per capita real income

 

 1. Which is the brightest planet?

Answer: Venus

 

 1. Who used the phrase ‘Un-British’ to criticize the English colonial control of India?

Answer: Dadabhai Naoroji

 

 1. Which is UN special agency and not programme?

Answer: UNDP

 

 1. What is the Study of integrated use of microbiology, biochmistry and engineering?

Answer: Biotechnology

 

 1. Where is In the Constitution of India, the word ‘Federal’ used?

Answer: Nowhere

 

 1. Which planet takes the same number of days for rotation and revolution?

Answer: Venus

 

 1. Which element of Hinduism was practised in the Indus Valley Civilization?

Answer: Cult of Shiva

 

 1. When a ray of light is going from one medium to another, how is its frequency?

Answer: Frequency remains same

 

 1. Who is the author of “The Kalam effect: My years with the president”?

Answer: P.M. Nayer

 

 1. CENVAT is associated with which rate?

Answer: Rate of indirect tax

 

 1. At the summer solstice, which latitude will have the longest night?

Answer: 60°S

 

 1. What was the script of Indus Valley Civilization?

Answer: Undeciphered

 

 1. Which branch of science deals with the study of tissue found in the body of organism?

Answer: Histology

 

 1. By whom is Recognition to a political party accorded?

Answer: By the Election Commission

 

 1. For which thing is Washing soda the common name?

Answer: Sodium carbonate

 

 1. Through where does the Tropic of Cancer passes?

Answer: India and Saudi Arabia

 

 1. What are Brahmanas ?

Answer: Texts on sacrificial rituals

 

 1. Who is the author of the book ‘Freedom from Fear’?

Answer: Aung San Suukyi

 

 1. When is Doctor’s Day, Bidhan Chandra Roy Birth Day is observed?

Answer: July 1

 

 1. Which hormone is injected into cow and buffalow during milking?

Answer: Oxytocin

 

 1. What happens when a sudden fall in the barometric reading?

Answer: Storm

 

 1. What is the meaning of ‘Buddha’?

Answer: The Enlightened one

 

 1. Which Amendment provided for an authoritative version of the Constitution in Hindi?

Answer: 58th

 

 1. Heat given to an ideal gas under isothermal conditions is used in which work?

Answer: In doing external work

 

 1. How long does India’s economic zone extend miles off its coast?

Answer: 200

 

 1. How is the Relative humidity of the atmosphere directly affected?

Answer: Change in atmospheric temperature

 

 1. Kautilya was the Prime Minister of which Indian ruler ?

Answer: Chandragupta Maurya

 

 1. When is World Day for Audiovisual Heritage, recognized by the UN observed?

Answer: October 27

 

 1. Maximum nutritive element aborbed by blood from which part of alimentary canal?

Answer: Small intestine

 

 1. Under whose signature are the members of All-India Services appointed?

Answer: President

 

 1. Which climate best suited for horticulture?

Answer: Mediterranean

 

 1. Before ascending the Maurya throne, How was Ashoka served?

Answer: As a Viceroy of Taxila

 

 1. From which one among the following water sources, the water is likely to be contaminated with fluoride?

Answer: Ground water

 

 1. In which year did the first modem Olympic Games take place?

Answer: 1896

 

 1. Which neighbouring country has objections on Indian Baglihar Hydro-electric Project?

Answer: Pakistan

 

 1. Which region does not receive most of its rainfall during winter?

Answer: Central North America

 

 1. What were the two colossal images of the Buddha at Bamiyan?

Answer: Works of the Gupta Art

 

General Knowledge Questions and Answers Part 16

 

 1. Which genetic disease is sex -linked ?

Answer: Royal haemophilia

 

 1. What is the part of the Constitution that reflects the mind and ideals of the framers?

Answer: Preamble

 

 1. When will a hot body radiate maximum energy?

Answer: If its surface is black and rough

 

 1. Which African country is richer than others in gold and diamond?

Answer: Zaire

 

 1. Who has been called the ‘Napoleon of India’ ?

Answer: Samudragupta

 

 1. Yondieki who set up a new world record in 10,000 meters race, belongs to which country?

Answer: Kenya

 

 1. How many players are there on each side in a women’s Basketball game?

Answer: 6

 

 1. Who proved that DNA is the basic genetic material?

Answer: Hershey and Chase

 

 1. Which is the leading producer of sulphur?

Answer: U.S.A.

 

 1. During the reign of which Pallava ruler did the Chinese pilgrim Hieun Tsang visit Kanchi?

Answer: Narasimhavaram

 

 1. What does the Preamble of our Constitution contin?

Answer: The spirit of the Constitution

 

 1. Which will you put into pure water in order to pass electric current through it?

Answer: Lemon Juice

 

 1. Of the various ways of financing government’s investment expenditure, what is the least inflationary?

Answer: Taxation

 

 1. In which country are ‘Dykes’ especially constructed?

Answer: Norway

 

 1. What was Sher Shah’s real name?

Answer: Farid

 

 1. Where did the 1st ODI match was played in India?

Answer: Ahmedabad

 

 1. “Green house effect” with respect to global warming refers to which effect?

Answer: Warming effect

 

 1. Which State has the largest percentage of reserved parliamentary seats?

Answer: Uttar Pradesh

 

 1. For which landform is Colorado in U.S.A. famous?

Answer: Grand Canyon

 

 1. Which battle was fought in 1192 A.D. ?

Answer: Second Battle of Tarain

 

 1. Which language was used in the literature of Sangam period?

Answer: Tamil

 

 1. What is the wavelength of visible spectrum?

Answer: 3900-7600 A

 

 1. The fragments of which comet system collided with Jupiter in July 1994 ?

Answer: Shoemaker-Levy 9

 

 1. The National Housing Bank was set up in India as a wholly-owned subsidiary of which bank?

Answer: Reserve Bank of India

 

 1. Wine production is mainly carried out in natural region?

Answer: Mediterranean region

 

 1. Which was the most important factor in transforming ancient Indian society into feudal society?

Answer: Practice of land grants

 

 1. Which animal resembles most to human beings in terms of physical and mental capabilities?

Answer: Chimpanzee

 

 1. From where can a Member of Parliament claim immunity?

Answer: From civil cases only

 

 1. Salts of which element pre vide colours to fireworks?

Answer: Strontiur and barium

 

 1. Where are the Postaz temperate grassland?

Answer: Hungary

 

 1. Which was the Chola king who conquered the northern part of Sri Lanka and made it a province of his empire?

Answer: Rajaraja

 

 1. Where is the largest automobile manufacturing centre in the world located?

Answer: Detroit

 

 1. ORT (Oral Rehydration Therapy) is associated with the treatment of which disease?

Answer: Diarrhea

 

 1. To suspect HIV/AIDS in a young individual, which symptom is mostly associated with?

Answer: Chronic diarrhoea

 

 1. Which is the chief industry of Afghanistan?

Answer: Carpet making

 

 1. Why did Muhammad-bin-Tughlaq transfer his capital from Delhi to Daulatabad?

Answer: To control South India better

 

 1. With which the executive power relating to concurrent subjects remain?

Answer: The Centre

 

 1. We cannot see during a fog. why?

Answer: Because of scattering of light

 

 1. Which situation makes a firm most efficient?

Answer: Lowest average costs

 

 1. Silk textiles are mainly produced in which countries?

Answer: China and India

 

 1. The Portuguese traveller, Nuniz visited Vijayanagar during the reign of which rular?

Answer: Achyuta Raya

 

 1. Which type of coal is difficult to light in the open air?

Answer: Peat

 

 1. Leukaemia or blood cancer is characterised by abnormal increase of which cells?

Answer: White blood cells

 

 1. Howmany subjects are in the Union list?

Answer: 97 subjects

 

 1. Which instrument instrument used for recording earthquake waves?

Answer: Seismograph

 

 1. Which Mughalemperor gave land for the construction of the Golden Temple at Amritsar?

Answer: Akbar

 

 1. What does Oxidation involve?

Answer: Loss of electrons

 

 1. Among South Asian countries which one is the Maternal Mortality Ratio (per 1,000 live births) lowest?

Answer: Bangladesh

 

 1. What is meant by ‘Underwriting’, the term frequently used in financial sector?

Answer: Under valuation of the assets

 

 1. ‘Caldera’ is a feature associated with which thing?

Answer: Volcanoes

 

General Knowledge Questions and Answers Part 17

 

 1. Which Part of plant is important for the life cycle of plant?

Answer: Flower

 

 1. By which committee were Mandai Panchayats recommended?

Answer: Ashok Mehta Committee

 

 1. What will be If a pendulum clock be taken from the earth to a revolving artificial satellite?

Answer: It will stop altogether

 

 1. Which city is associated with the river Mekong?

Answer: Phnom-Penh

 

 1. Which decisive battle was fought during the Third Carnatic War between the English and the French?

Answer: Wandiwash

 

 1. Coolgardie lies in the Australian province of which direction?

Answer: Western Australia

 

 1. Gum Gopi Krishna was a maestro of which dance form?

Answer: Kathak

 

 1. Which is an insectivorous plant?

Answer: Pitcher plant

 

 1. A ship met with an accident at 30°E and 35°N. Where was the ship was sailing?

Answer: Mediterranean

 

 1. Under the leadership of which Guru did the Sikh become a political and military force?

Answer: Guru Gobind Singh

 

 

 1. A far-sighted person has a near point at 100 cm. What must be the power of the correcting lens?

Answer: +3.0 D

 

 1. Which Indian was honoured by the World Statesman Award, 2012?

Answer: Stephen Harper

 

 1. By which band is Monetary policy regulated?

Answer: Central Bank

 

 1. Strait of Florida runs in between which water bodies?

Answer: Atlantic Ocean and Gulf of Mexico

 

 1. During whose reign did the Mongols first invade India?

Answer: Iltutmish

 

 1. What is the green color of plants produced from organelles?

Answer: Chloroplasts

 

 1. According to which system are the members of the Rajya Sabha elected?

Answer: Single Transferable Vote System

 

 1. Which fuel causes minimum environmental pollution?

Answer: Hydrogen

 

 1. Which Strait separates Asia from North America?

Answer: The Bering Strait

 

 1. Who was contemporary of Namdev?

Answer: Sena

 

 1. The ODI Player of the Year 2012’ Award was given by ICC to which India cricketer?

Answer: Virat Kohli

 

 1. Who has created world record in the men’s 100 metres sprint event at 2008 Olympic Games?

Answer: Usain Bolt

 

 1. Which ceil organelles function as the power house of a living cell ?

Answer: Mitochondria

 

 1. Which States of the U.S.A. are attached to Mexico?

Answer: California and Texas

 

 1. Who was the earliest Sufi Saint to have settled at Ajmer?

Answer: Sheikh Moinuddin Chisti

 

 1. The members of the State Legislative Assembly are elected for what period?

Answer: 5 years

 

 1. How many image can a man see if he stands between two plane mirrors inclined at an angle of 60°?

Answer: 5

 

 1. What is the basic attribute of a formal organization?

Answer: Rules and regulations

 

 1. Khartoum is situated at the confluence of which rivers?

Answer: White Nile and Blue Nile

 

 1. Under which reign did Mughal Empire extend up to Tamil territory in the South?

Answer: Aurangzeb

 

 1. The Winter Olympic came into being in which year?

Answer: 1924

 

 1. By which Transfer of genetic information from one generation to the other is accomplished?

Answer: By transfer RNA

 

 1. Which One feature is distinguishing the Rajya Sabha from the vidhan Parishad?

Answer: Indirect election

 

 1. Which is the suthernmost city?

Answer: Raipur

 

 1. Which Rajput mansabdar revolted against Aurangzeb ?

Answer: Durgadas Rathore

 

 1. Which hydrocarbon is mainly present in gobar gas?

Answer: Methane

 

 1. Who wrote the book Babubivah?

Answer: Ishwar Chandra Vidyasagar

 

 1. If the price of an inferior good falls, what about its demand?

Answer: Remains constant

 

 1. Which gulf would have to be crossed to reach Sri Lanka from Nagercoil ?

Answer: Gulf of Mannar

 

 1. Which was the last governor of Bengal appointed by the Mughal emperor?

Answer: Murshid Quli Khan

 

 1. Alpha-keratin is a protein present in which thing?

Answer: Wool

 

 1. Where was the first session of the Constituent Assembly held?

Answer: New Delhi

 

 1. Which used as ‘a moderator in nuclear reactor?

Answer: Graphite

 

 1. Which planet looks reddish in the night sky?

Answer: Mars

 

 1. What was the source of the blue gem stone, lapis lazuli, for the people of Harappan culture?

Answer: Afghanistan

 

 1. Sachin Tendulkar scored his 100th international century against which’ country ?

Answer: Bangladesh

 

 1. In baseball, the two opposing teams consist of howmany players?

Answer: 9 players each

 

 1. The improper function of which results in condition ‘Myxedema’ in human beings?

Answer: Thyroid gland

 

 1. In 1610, Galileo Galilei discovered four moons of which planet?

Answer: Jupiter

 

 1. In the Vedic society, which was the term used to denote a group of families?

Answer: Grama

 

General Knowledge Questions and Answers Part 18

 

 1. Who was the Chairman’ of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly?

Answer: Jawaharlal Nehru

 

 1. Which element that does not occur in nature but can be produced artificially?

Answer: Plutonium

 

 1. When had India a plan holiday?

Answer: After the drought of 1966

 

 1. How are Latitude and Longitude?

Answer: Perpendicular to each other

 

 1. Which Philosophy holds that the world is created and maintained by Universal Law?

Answer: Jain Philosophy

 

 1. Which book is authored by V.S. Naipaul ?

Answer: A House for Mr. Biswas

 

 1. Which can be used for biological control of mosquitoes?

Answer: Gambusia

 

 1. Which proclamation of National Emergency automatically suspends?

Answer: Right to freedom

 

 1. The latitude of a place is the same as which place?

Answer: Celestial pole

 

 1. What was the script used in the earliest Tamil inscriptions?

Answer: Brahmi

 

 1. In which technology do Cryogenic engines find applications?

Answer: Rocket technology

 

 1. Shovna Narayan is a reputed personality in which field?

Answer: Classical dance

 

 1. During which Plan did prices show a decline?

Answer: First

 

 1. Which instrument used for finding out wind-direction?

Answer: Wind vane

 

 1. Which ports handled the north Indian trade during the Gupta period?

Answer: Broach

 

 1. Which vitamin is considered to be a hormone?

Answer: D

 

 1. On the basis of financial crisis howmany times has emergency been declared by the President of India?

Answer: Not even once

 

 1. Which is the element found on the surface of the moon?

Answer: Titanium

 

 1. Why is ‘Beaufort Scale’ used ?

Answer: To measure wind velocity

 

 1. Which Tomar ruler is credited to have established Delhi?

Answer: Anangpal

 

 1. ‘My Music, My Life’ is the autobiography of which person?

Answer: Pt. Ravi Shankar

 

 1. Which was the first talkie film of India?

Answer: Alam Ara

 

 1. Through which Translocation of food materials in plants takes place?

Answer: Phloem

 

 1. When does Relative humidity decreases?

Answer: With increased temperature

 

 1. Who was the Sultan of Delhi who is reputed to have built the biggest network of canals in India?

Answer: Feroze Shan Tughlaq

 

 1. What type of Party system has been evolved in India?

Answer: Multi-Party

 

 1. A man with a dark skin, in comparison with a man with a white skin, What will experience?

Answer: Less heat and less cold

 

 1. Which bank is the Banker of the Banks?

Answer: RBI

 

 1. Where are a large number of species are found within a small unit of area?

Answer: Wet evergreen equatorial forests

 

 1. Krishnadeva Raya wrote a famous work, namely Amuktamalyada, in which language?

Answer: Telugu

 

 1. Folk painting ‘Madhubani’ is famous in which state?

Answer: Bihar

 

 1. Which is the tree requiring minimum water for its growth?

Answer: Babul

 

 1. Which post does the Constitution of India does not mention?

Answer: The Deputy Prime Minister

 

 1. Which country is the largest producer of Bauxite?

Answer: Australia

 

 1. Which Indian rulers was a contemporary of Akbar?

Answer: Rani Durgawati

 

 1. How are Oxygen and ozone?

Answer: Allotropes

 

 1. From where did India introduce cultivation of tobacco/tapioca/ pineapple?

Answer: South America

 

 1. When was the Reserve Bank of India taken over by the Government?

Answer: 1948

 

 1. Which is found on the western coast of continents between 30° and 40° latitudes?

Answer: Mediterranean Climate Region

 

 1. Which school of paintings developed independently during the Mughal Period?

Answer: The Bijapur School

 

 1. In which is ‘Foot and Mouth Disease’ found?

Answer: Cattle

 

 1. Who decides the number of Judges in a High Court?

Answer: President

 

 1. What denotes the smallest temperature?

Answer: 1° on the Kelvin scale

 

 1. In which latitudes largest quantities of bauxite is found?

Answer: Tropical latitudes

 

 1. Which was the first English ship that came to India?

Answer: Red Dragon

 

 1. Which tree, once very popular in social forestry, is now taken to be environmental hazard?

Answer: Eucalyptus

 

 1. Foot-and-Mouth disease in animals, a current epidemic in some parts of the world, By which is this caused?

Answer: Bacterium

 

 1. In which animal is respiration done by skin?

Answer: Frog

 

 1. The Ruhr-Westphalia region is a famous industrial region of which country?

Answer: Germany

 

General Knowledge Questions and Answers Part 19

 

 1. Which was the first newspaper to be published in India?

Answer: Bengal Gazette

 

 1. With which does the power to extend or restrict the jurisdiction of the High Court rest?

Answer: With the Parliament

 

 1. ‘Gobar gas’ contains mainly which gas?

Answer: Methane

 

 1. Which is the biggest Public Sector undertaking in the country?

Answer: Railways

 

 1. Which rocks is transformed into marble?

Answer: Limestone

 

 1. Which ‘Englishmen was fellow of Gandhiji in South Africa?

Answer: Polak

 

 1. By which number the quality of gasoline’ sample is determined?

Answer: By its octane number

 

 1. Due to bite of mad dog the disease hydrophobia is caused by which virus?

Answer: Rabies virus

 

 1. Who appoints the Chief Election Commissioner of India?

Answer: President

 

 1. What is the principal reason for the formation of metamorphic rocks?

Answer: Extreme heat and pressure

 

 1. Who said “I therefore want freedom immediately, this very night, before dawn if it can be had”?

Answer: Mahatma Gandhi

 

 1. A temperature at which both the Fahrenheit and the centigrade scales have the same value?

Answer: -40°

 

 1. With which is the ‘Tennis court oath’ associated?

Answer: French Revolution

 

 1. Which is the tax that takes away a higher proportion of one’s income as the income rises?

Answer: Progressive tax

 

 1. Where is the Sargasso sea located?

Answer: North Atlantic Ocean

 

 1. Who com merited that Cripps Mission was a postdated cheque on a crashing bank?

Answer: Mahatma Gandhi

 

 1. Medicine for epilepsy is obtain from which lichen?

Answer: Parmelia

 

 1. Up to howmuch age can the Members of the Union Public Service Commission function?

Answer: 65 years

 

 1. Which type of glass is used for making glass reinforced plastic?

Answer: Quartz glass

 

 1. Which is the greatest known ocean depth (which lies in the Pacific Ocean)?

Answer: 11,033 m

 

 1. At which one place did Mahatma Gandhi first start his Satyagraha in India?

Answer: Champaran

 

 1. With which country is “Orange’ Revolution” associated?

Answer: Ukraine

 

 1. With which field was Pandit Bhimsen Joshi associated?

Answer: Music’s

 

 1. What percentage of water is lost during transpiration?

Answer: 99%

 

 1. Which is the most populous city in the world?

Answer: Tokyo

 

 1. By which ruler was the practice of military governorship first introduced in India?

Answer: Greeks

 

 1. Which country has the briefest Constitution in the world?

Answer: USA

 

 1. When temperature is gradually decreased, what is the specific heat of substance?

Answer: Decreased

 

 1. What is the mean of Invisible Export?

Answer: Export Services

 

 1. Which is the country with the highest density of population in Europe?

Answer: Netherlands

 

 1. Bhakt Tukaram was a contemporary of which Mughal emperor?

Answer: Jahangir

 

 1. Who was the first person to cross the Alps with army?

Answer: Hannibal

 

 1. What is the loss of water in the form of water drops called?

Answer: Guttation

 

 1. Who was made the Home Minister when Jawaharlal Nehru formed the Interim Government in 1946 ?

Answer: Sardar Patel

 

 1. Which foreign country is closest to Andarnan Islands?

Answer: Myanmar

 

 1. Who was called Zinda Pir (living saint) in Mughal India?

Answer: Aurangzeb

 

 1. Which metal is non toxic in nature?

Answer: Gold

 

 1. Which is the latest addition to the list of UNESCO’s world heritage sites in India?

Answer: Red Fort

 

 1. Which committee was assigned to recommend reforms in the insurance sector?

Answer: Malhotra Committee

 

 1. Which State shares boundaries with the maximum number of other States of India ?

Answer: Assam

 

 1. The first railway line in India was opened in which year?

Answer: 1853

 

 1. What is Study of growth and development of embryo?

Answer: Embryology

 

 1. What is the minimum permissible age for employment in any factory or mine?

Answer: 14 years

 

 1. Angular separation between two colours of the spectrum depends upon which thing?

Answer: Angle of deviation

 

 1. Which mountain range stretches from Gujarat in west to Delhi in the north?

Answer: Aravallis

 

 1. In which nomad man started settling?

Answer: Neolithic Age

 

 1. Where is the headquarter of International atomic Energy Agency is located?

Answer: Vienna

 

 1. The book ‘Diplomatic Encounter’ has been written by which author?

Answer: Arundhati Roy

 

 1. What is the Study of pulse and arterial blood pressure called?

Answer: Sphygmology

 

 1. The Himalayas are formed of parallel fold ranges of which the oldest range?

Answer: The Great Himalayan Range

 

 1. Rigveda is divided into 10 books. Which books are the oldest?

Answer: Second and seventh

 

General Knowledge Questions and Answers Part 20

 

 1. Who is competent to prescribe conditions as for acquiring Indian citizenship?

Answer: Parliament

 

 1. Which is the element that has the highest first ionization potential?

Answer: Nitrogen

 

 1. During which Plan did prices show a decline?

Answer: First

 

 1. Which state has the largest number of salt lakes in India?

Answer: Rajasthan

 

 1. Who was the last of the 24th Jain Tirthankaras?

Answer: Mahavira

 

 1. Who is the author of the book ‘The Rights of Man’?

Answer: Thomas Paine

 

 1. What is considered as the easily digestable source of protein?

Answer: Soyabean

 

 1. When the Vice-President acts as President he gets the emoluments of which post?

Answer: President

 

 1. Which port especially developed for exporting iron ore to Japan?

Answer: Paradeep

 

 1. Which site, where Ashokan pillars exist, has the bull capital?

Answer: Rampurva

 

 1. Total internal reflection of light is possible when light enters from which thing?

Answer: Water to air

 

 1. The book ‘Worshipping False Gods’s is written by which person?

Answer: Arun Shourie

 

 1. When was the Rolling plan designed?

Answer: 1978-83

 

 1. Which is a global biodiversity hotspot in India?

Answer: Western Ghats

 

 1. During which reign was Kalidasa lived?

Answer: Chandragupta II

 

 1. In the human body, cowper’s glands form a part of which system?

Answer: Reproductive system

 

 1. The resolution for removing the Vice-President of India can be moved in which sabha?

Answer: Rajya Sabha alone

 

 1. Which transition metal is in liquid state?

Answer: Mercury

 

 1. Which type of forest exhibits highest bio-diversity ?

Answer: Tropical rain forest

 

 1. Which Rashtrakuta ruler established a victory pillar in Rameshwaram ?

Answer: Krishna III

 

 1. Who directed the famous T.V. serial ‘Tandoori Nights’?

Answer: Saeed Jaffrey

 

 1. The UNESCO declared 2011 as which International Year?

Answer: International Year of Chemistry

 

 1. In absence of ribosome in cell which function does not takes place?

Answer: Protein synthesis

 

 1. Where are Tapovan and Vishnugarh Hydroelectric Projects located?

Answer: Uttarakhand

 

 1. Who was the last ruler of the Tughlaq dynasty of the Delhi Sultanate ?

Answer: Nasir-ud-din-Mahmud

 

 1. To whom does the Public Accounts Committee submit its report?

Answer: The Speaker of the Lok Sabha

 

 1. If a bar magnet is cut length wise into 3 parts, what will the total number of poles be?

Answer: 6

 

 1. Why does the Issue Department of the RBI maintain a against printing of note?

Answer: Minimum Reserve System

 

 1. With which river is the Omkareshwar Project associated?

Answer: Narmada

 

 1. The ruler which was not invited to join the confederacy to fight against Vijaynagar in the battle of Talikota?

Answer: Berar

 

 1. The United Nations declared 2010 as which International Year?

Answer: Rapprochement of Cultures

 

 1. Which tissue take part in healing the wounds?

Answer: Epithelium tissue

 

 1. Which is the highest and final judicial tribunal in respect of the Constitution of India?

Answer: Supreme Court

 

 1. What is the state the main activity associated with the fold mountain?

Answer: Earthquakes

 

 1. Who was the Afghan ruler of India whose administrative system was emulated by the British?

Answer: Sher Shah

 

 1. Temporary hardness of water is due to the presence of which thing?

Answer: Magnesium bicarbonate

 

 1. Regatta is associated with which sports event?

Answer: Rowing

 

 1. Rupee was devalued by what percent in July 1991?

Answer: 20 Percent

 

 1. What is the term as the drainage pattern developed on folded sedimentary rocks?

Answer: Trellis

 

 1. Whose tomb is ‘Biwi Ka Maqbara’?

Answer: Aurangzeb’s wife

 

 1. Which energy do not have the problem of pollution?

Answer: Sun

 

 1. When was the Madras State renamed Tamil Nadu?

Answer: 1969

 

 1. What is a suitable unit for expressing electric field strength?

Answer: N/C

 

 1. Rotation of the earth causes deflection of wind by which force?

Answer: Coriolis force

 

 1. Who organised a Maratha confederacy against the English leading to the Third Anglo Maratha War?

Answer: The Peshwa

 

 1. Which woman has become the highest individual scorer in an innings in Tests?

Answer: Kiran Baloch

 

 1. What is the name of the person that controls a football match?

Answer: An umpire

 

 1. Which air pollutant affect the nervous system of man?

Answer: Lead

 

 1. Which is the chief characteristics of wet and dry tropics?

Answer: Constant heating

 

 1. By whom was Shuddhi movement (conversion of non-Hindus to Hinduism) started?

Answer: Swami Dayanand Saraswati